ထည့်သွင်းခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ

ပေါင်းစည်းပါ

ထည့်သွင်းခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

ထည့်သွင်းခြင်းဆိုသည်မှာပိုင်ရှင် (များ) အားစီးပွားရေး၊ အခွန်နှင့်ဥပဒေရေးရာအားသာချက်များကိုရရှိစေမည့်“ ကော်ပိုရိတ်” စီးပွားရေးပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း၊ စာချုပ်များချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်ပိုင်ရှင်များကိုစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္liabilityာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုမှကာကွယ်ရန်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်မည်သည့်တရားဝင်နှင့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို မူတည်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။

 • တစ်ဦးတည်းသော Proprietorship
 • အထွေထွေမိတ်ဖက်
 • ကန့်သတ်မိတ်ဖက်
 • ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားမိတ်ဖက်
 • ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ
 • အသင်း

ထည့်သွင်းမထားသောနှင့်ထည့်သွင်းထားသောစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်များသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည် စီးပွားရေးအမျိုးအစားများ အပိုင်း။


တစ်ဦးတည်းသော Proprietorship

တစ် ဦး တည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး ချင်းစီပိုင်ဆိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံကိုဖော်ပြသည်။ များစွာသောသေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်တစ်ခုတည်းသောစီးပွားဖြစ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြသည် (ဥပမာ၊ သင်၏ပုံမှန်“ mom and pop” ဆိုင်၊ ဖိနပ်ဆိုင်စသည်); သို့သော်ဤဖွဲ့စည်းပုံ၏အဓိကအားနည်းချက်များထဲမှတစ်ခုမှာပိုင်ရှင်သည်ဥပဒေရေးရာနှင့်ဘဏ္personallyာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတာ ၀ န်ရှိသည်။ စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောတရားစွဲဆိုမှုသို့မဟုတ် IRS အခွန်စစ်ဆေးခြင်းသည်ပိုင်ရှင်များအားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူရန်အန္တရာယ်ရှိစေသည်။ ထို့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေအားလုံးကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ငွေအဖြစ်အခွန်ကောက်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအမည် (သို့မဟုတ်“ DBA” စသည်ဖြင့်) ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းကုန်သွယ်ရေးအမည်ကိုမြို့နယ်ရှိစာရေးတွင်မှတ်ပုံတင်ထားရမည်။ တရား ၀ င်ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။ အခြားစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှပိုင်ရှင်။

တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်၏အားသာချက်များ

 • အနည်းဆုံးစာရွက်စာတမ်း
 • အနည်းဆုံးဥပဒေရေးရာကန့်သတ်ချက်များ
 • ဖျက်သိမ်း၏လွယ်ကူခြင်း
 • ၀ င်ငွေခွန်ပိုင်ရှင်၏အခွန်ရှင်းတမ်း

တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်၏အားနည်းချက်များ

 • စီးပွားရေး၏ကြွေးမြီများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်န့်အသတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွင်ပိုင်ရှင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်
 • ပိုင်ရှင်သေဆုံးပြီးသည့်အခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသတ်သည်
 • Capital ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကန့်သတ်နိုင်စွမ်း

အထွေထွေမိတ်ဖက်

အထွေထွေမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုသည်ပါတီနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကုမ္ပဏီအားကုမ္ပဏီ၏တာဝန်နှင့်အကျိုးအမြတ်ကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုပါတီများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီ၊ အခြားမိတ်ဖက်များ၊

အထွေထွေမိတ်ဖက်၏အားသာချက်များ

 • ထူထောင်ရန်လွယ်ကူသည်
 • မိတ်ဖက်အားလုံး၏ဘဏ္andာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအားသာချက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်

အထွေထွေမိတ်ဖက်အဖွဲ့၏အားနည်းချက်များ

 • မိတ်ဖက်များသည်စီးပွားရေး၏တရားဝင်နှင့်ဘဏ္liာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်အကန့်အသတ်မရှိတာဝန်ယူနိုင်သည်
 • လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများသည်မိတ်ဖက်များအားလုံးကိုစီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းရန်အားနည်းချက်များဖြစ်စေသည်
 • (စီးပွားဆက်လုပ်ရန်အစီအစဉ်မရှိသောအခြေအနေမျိုးတွင်) ပါတနာတစ် ဦး သေဆုံးလျှင်စီးပွားရေးသည်ရပ်တန့်သွားသည်။
 • လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်

ကန့်သတ်မိတ်ဖက်

အကန့်အသတ်ရှိသောမိတ်ဖက် (LP) စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံသည်အထွေထွေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအကန့်အသတ်ရှိသောမိတ်ဖက်များပါ ၀ င်သောသီးခြားတရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းမှုကိုဖန်တီးသည်။ ဤအကန့်အသတ်ရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားရေးတွင်အရင်းအနှီးကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံကြသည်။ အထွေထွေပါတနာ (များ) သည်မိတ်ဖက်အဖွဲ့၏လည်ပတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ပြီး၎င်း၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်လည်းတာ ၀ န်ရှိသည်။ တာဝန်ယူမှုကိုလက်ခံနိုင်ရန်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုအထွေထွေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်ထားလေ့ရှိသည်။ မဲဆန္ဒရှင်အများစု၏ဆန္ဒမဲသည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မှသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါကမည်သူသည်ယေဘုယျပါတနာအဖြစ်ပြောင်းလဲသူကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။

အကန့်အသတ်ရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကိုယ်တိုင်တရားစွဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါကန့်သတ်မိတ်ဖက်လီမိတက်ရှိမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၏အကန့်အသတ်ရှိသောအကျိုးစီးပွားသည်အကန့်အသတ်ရှိသောမိတ်ဖက်ကပိုင်ဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့သိမ်းယူခြင်းမှကာကွယ်ထားသည်။ ဤကာကွယ်မှုကြောင့် Limited Partnership ကိုအကြွေးရှင်များထံမှပစ္စည်းများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ရန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုသည်။

ကန့်သတ်မိတ်ဖက်၏အားသာချက်များ

 • အကန့်အသတ်ရှိသောလက်တွဲဖော်အတွင်းရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကန့်အသတ်ရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး တရားစွဲဆိုမှုရှုံးသောအခါသိမ်းယူခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
 • Limited Partnership မှရရှိသောအမြတ်သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွန်စည်းကြပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်
 • အကန့်အသတ်ရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုမှတာဝန်ယူမှုမှကာကွယ်ထားသည်
 • သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာရေးဆွဲထားသည့်မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်ဖြင့်အထွေထွေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်စီးပွားရေးမှရရှိနိုင်သည့်ငွေပမာဏကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ
 • အကန့်အသတ်ရှိသောမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏သီးခြားတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရနိုင်သည်

ကန့်သတ်မိတ်ဖက်၏အားသာချက်များ

 • အကန့်အသတ်ရှိသောမိတ်ဖက်ပြုမှုသည်အထွေထွေမိတ်ဖက်များထက်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများပိုမိုလိုအပ်သည်
 • အထွေထွေပါတနာသည်တာ ၀ န်ယူမှုရှိခြင်းကြောင့်ဤစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထမ်းဆောင်ရန်ကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့သောအခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုအပ်သည်

ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားမိတ်ဖက်

ဥပဒေ၊ စာရင်းကိုင်နှင့်ဗိသုကာကဲ့သို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလေ့အကျင့်များတွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသောကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုမိတ်ဖက် (LLP) ။ ဤသီးခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းသည်အထွေထွေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အရေးများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ များသောအားဖြင့် Limited Liability Partnership သည်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုတွင်တွေ့ရသောကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်ကိုရရှိသည်။ အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတာဝန်ယူမှုရှိသောမိတ်ဖက်ပြုမှုသည်မိတ်ဖက်ကဲ့သို့သောစီးဆင်းမှုရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

LLP ၏ကောင်းကျိုးများ

 • ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုမိတ်ဖက်ဖြစ်မှုသည်လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအတွက်ဥပဒေမူဘောင်ကိုပံ့ပိုးပေးသည်
 • အကန့်အသတ်ရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ယူမှုမှအကာအကွယ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ၄ င်းတို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများသည်သူတို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသောငွေပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်
 • လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားပေးဆောင်ရမည့်အမြတ်ဝေစုများသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကိုယ်ပိုင်အခွန်စည်းကြပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်
 • မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကိုသတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ
 • ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသောမိတ်ဖက်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏သီးခြားတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတရားစွဲဆိုနိုင်သည်

LLP ၏အားနည်းချက်များ

 • ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုအစုစပ်လုပ်ငန်းသည်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အဆင့်အတန်းအရအထွေထွေမိတ်ဖက်အဖွဲ့ဟုဆိုခြင်းထက်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများပိုမိုလိုအပ်သည်
 • ကန့်သတ်တာ ၀ န်ယူမှုမိတ်ဖက်လက်တွဲဖော်တစ် ဦး မှရှုံးသောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်းရန်စဉ်းစားသည်
 • အချို့သောပြည်နယ်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများကိုရှေ့နေများ၊ ဗိသုကာနှင့်အကောင့်များကဲ့သို့သောပညာရှင်များသာအသုံးပြုနိုင်သည်။

ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ

လီမိတက်တာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီ (“ LLC”) သည်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏တရားစီရင်မှုအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အစုစပ်လက်တွဲမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၌တွေ့ရှိရသောအကန့်အသတ်ရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များ၏အခွန်အခြေအနေကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ တစ်ခုမှာ LLC ကို C ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် S ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီတွင်ပိုင်ရှင်များကို“ အဖွဲ့ဝင်များ” ဟုရည်ညွှန်းသည်။

LLC သည်တရားစွဲဆိုသောအခါသီးခြားတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်ဥပဒေရေးရာပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်အဖွဲ့ဝင်များကိုတာဝန်ယူမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ အဖွဲ့ဝင်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတရားစွဲဆိုသောအခါ LLC နှင့်ယင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြွေးရှင်များကသိမ်းဆည်းခြင်းမှတားမြစ်သည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ခံမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီကိုမကြာခဏအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပိုင်ဆိုင်ရန်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီများ (စာရင်းကိုင်၊ တရား ၀ င်မှုစသည်) ၏ပညာရှင်များကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီများ၏ကောင်းကျိုးများ

 • အဖွဲ့ဝင်များတရားစွဲလျှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်
 • ကုမ္ပဏီတရားစွဲလျှင်အဖွဲ့ဝင်များကိုကာကွယ်ပေးသည်
 • ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီကိုအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်
 • LLC မှအဖွဲ့ဝင်များသည်ကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခြားသူသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
 • ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ရှိမှုကုမ္ပဏီကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကအုပ်ချုပ်သည်
 • အကန့်အသတ်ရှိသောတာ ၀ န်ယူမှုရှိခြင်းကုမ္မဏီသည်အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါကထာဝရကာလကိုခံစားနိုင်သည်

လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီများ၏အားနည်းချက်များ

 • ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အနေဖြင့်လီမိတက်တာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တစ် ဦး တည်းပိုင်သို့မဟုတ်အထွေထွေလက်တွဲဖော်တို့တွင်တွေ့ရမည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများပိုမိုလိုအပ်သည်။

အသင်း

ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသည်ဥပဒေအရတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်သူနှင့်ထိန်းချုပ်သူများမှသီးခြား“ လူ” ဟုယူမှတ်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းတစ် ဦး သည်အခွန်များကို C-Corporation သို့မဟုတ် S-Corporation ကဲ့သို့တင်နိုင်သည်။ S-Corporation သည် C-Corporation ဟောင်းဖြစ်ပြီးအထူးအခွန်အဆင့်အတန်းကိုရွေးရန် IRS ပုံစံ ၂၅၅၃ ကိုပေးပို့သည်။ S-Corporation တွင်ဖြတ်သန်းသွားသောအခွန်ကောက်ခံမှုများရှိပြီး ၇၅ နှင့် ၁၀၀ အကြားသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာရှင်များ (မည်သည့်ပြည်နယ်ကိုဖွဲ့စည်းသည်) ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ C- ကော်ပိုရေးရှင်းများတွင်အကန့်အသတ်မရှိအစုရှယ်ယာရှင်များရှိနိုင်သည်၊ အမေရိကန်နှင့် / သို့မဟုတ်အမေရိကန်မှမဟုတ်သောနေထိုင်သူများဖြစ်ခွင့်ရှိပြီးအသားတင်အမြတ်အပေါ်အခွန်ကောက်ခံသည်။ C-ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ၀ န်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အာမခံကိုနှုတ်ယူနိုင်သည်။

C နှင့် S ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်ပင်စင်အစီအစဉ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ပင်စင်အစီအစဉ်သို့ပေးဆောင်သည့်ငွေသည်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့အခွန်နှုတ်ယူပြီး ၀ န်ထမ်းအားအခွန်လွတ်ဖြစ်သည်။ ပင်စင်အစီအစဉ်အတွင်းရှိငွေသည်အငြိမ်းစားယူရန်မရုတ်သိမ်းမှီတိုင်အောင်အခွန်လွတ်ကြီးထွားနိုင်သည်။

ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏အားသာချက်များ

 • စီးပွားရေးအရတရားစွဲခံရသောအခါကော်ပိုရေးရှင်း၏အစုရှယ်ယာရှင်များ (ပိုင်ရှင်များ) ကိုတာဝန်ယူမှုမှအကာအကွယ်ပေးသည်
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တွင်လက်မှတ်မပါရှိလျှင်ကုမ္ပဏီ၏ကာလကြာရှည်မည်
 • ပိုင်ရှင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အစုရှယ်ယာများထဲမှ ၄ င်းတို့၏ပေးချေမှုပမာဏကိုသာကန့်သတ်ထားသည်
 • အစုရှယ်ယာရှင်များအားလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သေဆုံးခြင်းကြောင့်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏လုပ်ငန်းများသည်ထိခိုက်မှုမရှိပါ
 • ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်၎င်းတို့၏သီးခြားတရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဆင့်အတန်းကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတရားစွဲဆိုနိုင်သည်

ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏အားနည်းချက်များ

 • အနည်းဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 • အစိုးရမှတ်ပုံတင်နှင့်မှတ်ပုံတင်

ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရရန်ကူညီနိုင်သည့်အချို့သောအထောက်အကူပြုခြေလှမ်းများရှိပါသည်။ ဥပမာ IRS မှဖက်ဒရယ်အခွန် ID ကိုရယူခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ S-Corporation အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ပါက IRS ပုံစံ ၂၅၅၃ သည်ရွေးကောက်ပွဲသက်ရောက်မည့်အခွန်နှစ်၏တတိယလ ၁၆ ရက်မတိုင်မီ (သို့) အခွန်နှစ်ဆက်တိုက်အခွန်နှစ်အတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတင်သွင်းရမည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်အခွန် ID နံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အစိုးရမှဖိုင်တံဆိပ်ခတ်ခံထားရသောလက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်စီးပွားရေးအတွက်သီးခြားဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သင့်သည်။ စီးပွားရေးရန်ပုံငွေများမဖြစ်ပေါ်သင့်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲစာရွက်စာတမ်းများကိုလိုအပ်ပါကနိုင်ငံတော်သို့တင်သွင်းခြင်း၊ ဥပမာအရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများစာရင်းနှင့်အတွင်းရေးမှူးအားကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်တမ်းအတွက်တာ ၀ န်ယူခြင်းနှင့်တာ ၀ န်ယူခြင်းတို့ကိုဂရုပြုရမည်။ လိုအပ်ပါကကုမ္ပဏီလည်ပတ်သည့်ခရိုင်တွင်စီးပွားရေးလိုင်စင်ရရန်သေချာစေပါ။ ကော်ပိုရိတ်စာရင်းကိုင်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသောအခွန်ပညာရှင်တစ် ဦး ရှိရန်လိုအပ်သောအခွန်အခများကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်အကြံဥာဏ်ကောင်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါသည်သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းကိုပေးပို့ပြီးသောအခါမှတ်မိရမည့်အရေးကြီးသောအရာများအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။

 • ဖက်ဒရယ်အခွန်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရယူပါ
 • ဆန္ဒရှိပါက S-Corporation ကိုသတ်မှတ်ပါ
 • ပွင့်လင်းကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်
 • လိုအပ်ပါကအရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများစာရင်းကဲ့သို့သောနောက်ဆက်တွဲစာရွက်စာတမ်းများကိုဖိုင်တွဲပါ
 • အနည်းဆုံးနှစ်စဉ်အခွန်ထမ်းနှင့်တိုင်ပင်ပါ

နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလ 27, 2017 တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်

အခမဲ့သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံပါ

Related ပစ္စည်းများ