Geregistreerde agent-service

Opstarten van bedrijven en bescherming van persoonlijke activa.

Word opgenomen

Geregistreerde agent-service

Een geregistreerde agent is wettelijk verplicht door een vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in bijna alle rechtsgebieden. De geregistreerde agent accepteert officiële documenten en kan helpen verzekeren dat bepaalde documenten worden ingediend om het bedrijf in goede staat te houden. Als zodanig moet de geregistreerde agent beschikbaar zijn op het fysieke adres dat wordt vermeld in de openbare registers van 9 am tot 5 pm weekdagen. Companies Incorporated biedt geregistreerde agentdiensten in alle vijftig staten en verschillende overzeese locaties. Neem contact op met een medewerker voor meer informatie over deze service. Geregistreerde agenten zijn wettelijk verplicht door de meeste rechtsgebieden.

Companies Incorporated biedt GRATIS geregistreerde agentenservice met alle opnamepakketten voor het eerste jaar.