Nevada Asset Protection Trust

Oppstart av virksomheter og personlig beskyttelse av eiendeler.

Bli innlemmet

Nevada Asset Protection Trust

Hva er en Nevada Asset Protection Trust?

Nevada eiendeler til beskyttelse av eiendeler er selvoppgjorte sparsomme tillit. Dette betyr at du kan gjøre opp en tillit i tillegg til å dra fordel av eiendelene. Dessuten kan du gjøre begge deler og nyte beskyttelse mot fremtidige kreditorer eller søksmål. Når du har overført eiendeler til en Nevada Protection Trust, beskytter tilliten din etter to år, etter at det har gått to år. Hvis du publiserer formuesoverføringen i trusten, for eksempel i en avis i Nevada, reduserer den tidsrammen til seks måneder. Etter at begrensningsloven utløper, låser tilliten dine eiendeler inne. Dermed kan ikke kreditorene dine nå dem for å tilfredsstille en dom.

Det er svært få begrensninger for tillitskunder; så lenge du ikke etablerer tilliten til å bedraget kjente kreditorer og du oppfyller de enkle driftsformalitetene, kan Nevadas beskyttelseslovgivning gi deg respektable formuesbeskyttelsesfordeler. Minst en tillitsmann må være bosatt i Nevada som er ansvarlig for å føre tillitsjournal og innlevere skattekrav. Noen i Nevada trenger først og fremst å administrere tilliten. Noen i Nevada-staten må være den primære administratoren av tilliten.

Nevada-tjenester

 • Tillatelsesbeskyttelse
 • Selskaper og LLC
 • Kontorprogrammer
 • Personverntjenester
 • Etablering av bankkonto
 • Business Credit Programmer

Vi tilbyr mest Nevada
tjenester så vel som gratis
konsultasjoner: 1-888-444-4812

Formuevern og betydelig kontroll

Tillitsmenn (du) har betydelig kontroll (makt) i tillitsaktivitet, spesielt med hensyn til hvordan bobestyreren foretar utdelinger til tillitsmottakere. Du kan ikke direkte pålegge en bobestyrer å utføre en vanlig betaling til tillitsselskapet. Hvis du kunne, kunne dommeren tvinge deg til å bruke den makten for å lede midler til dine juridiske fiender. Du kan imidlertid be om distribusjon. I tillegg kan du ha vetorett over distribusjoner til andre tillitsmottakere. Dette gjør at en tillitsmann kan forbli i førersetet under fordeling av eiendeler. Du har en armlengdes evne til å påvirke tidspunktet og mengden distribusjoner til deg selv.

En annen trygghetsfunksjon som er innebygd i disse lovene, er muligheten for at tillitsforvalteren kan tjene som en "investeringsforvalter." Som sådan kan du ensidig forvalte og investere tillitselementer. En annen funksjon er kraften til å fjerne og erstatte din Nevada-bobestyrer. Til slutt kan du finne ut hvordan tilliten distribuerer eiendeler når oppgjøret går bort gjennom det vi kaller "utnevnelsesmakten".

Forvaltningsarenaen for eiendomsbeskyttelse er ganske ny i USA, og bare noen få stater har vedtatt lov om tillatelsesvern. Eksperter har lenge kjent Nevada som en forretningsvennlig jurisdiksjon med gunstige selskaper og LLC-lover. Domstoler som har vist seg å opprettholde bedriftssløret. Nå har Nevada gått foran som den innenlandske jurisdiksjonen for å avgjøre et tillitsvernbeskyttelse. Det vil gå noen år før rettspraksis utvikler seg. Imidlertid er lovene i Nevada klare på beskyttelsen de gir til en ordentlig etablert og avgjort eiendomsbeskyttelsestro.

Hvorfor Nevada?

Det har blitt sagt at Nevada tilbyr de beste juridiske rammene for å opprette og opprettholde en innenlandsk kapitalforvaltningstillit. I 2010 fikk Nevada tillitsvernbeskyttelse en A + -vurdering av Forbes magazine, den beste i nasjonen og den eneste staten som scoret en A + ut av 13.

 • Ingen statsskatt
 • Ingen statlige selskapsskatter
 • Korteste vedtektsbestemmelse for overføring av eiendeler (2 år), som kan være så kort som 6 måneder hvis den er riktig implementert
 • Alle kreditorer er forhindret fra å få tilgang til tillitsverdier, inkludert underholdsbidrag, barnebidrag, dommer osv.
 • Høyeste bevisstandard; enhver kreditor som utfordrer overføring av eiendeler, må gi klare og overbevisende bevis på intensjonen om å bedragere

Innenlands beskyttelse av eiendeler

Husk at tilliten til beskyttelse av aktiva i Nevada først og fremst er for Nevada-beboere med eiendeler basert på Nevada. Rettspraksis ser ikke veldig gunstig ut hvis bosetteren bor i en annen stat. Vi har sett dommerne si: “Jeg bryr meg ikke om Nevada har disse vedtektene. Vi har dem ikke her i California, New York, osv. Så jeg beordrer bobestyreren til å snu eiendelene.

Så, hva er løsningen for ikke-Nevada-beboere? Vel, vår organisasjon har også nasjonens eneste “Trigger Trust.” Det er tilliten er en innenlandsk, USA-basert eiendomsbeskyttelsestillit til lovlig taushet treffer. Da bestemmer tillitsmennene seg for å utløse rømningsklausulen og konvertere tilliten til verdens sterkeste eiendomsbeskyttelsesverktøy… .a Cook Islands tillit. Vårt lisensierte, tilknyttede, Cook Islands advokatfirma enn trer inn som bobestyrer. En bobestyrer i Nevada vil trenge å grotte seg inn i amerikanske rettspålegg. Med en utenlandsk bobestyrer, derimot, er de ikke pålagt å følge påleggene fra en utenlandsk domstol, og kan nekte å overlate tillatelsesmidler til din juridiske fiende.

Tillitsadvokat

Advokater og tillitsselskaper etablerer Nevada-tillit. Du kan ringe et av numrene over og stille spørsmål fra våre ekspertkonsulenter som vil hjelpe deg og svare på spørsmålene dine. Alternativt kan du fylle ut et av de gratis konsultasjonsskjemaene. En av våre advokater kan utarbeide en tillit som er skreddersydd for dine behov.

Diversifiser din kapitalbeskyttelsesplan

Hvis du allerede har en eiendomsbeskyttelsesplan på plass, tilbyr en Nevada-tillit, eller enda bedre, en trigger-tillit, mangfoldighet til strategien din. De beste advokatfirmaene for eiendomsbeskyttelse i verden anbefaler å spre formuesbeskyttelsen din i flere eiendomsbeskyttelsesbiler og i flere eiendomsbeskyttelses jurisdiksjoner. Dette vil få din juridiske motstander til å kjempe kampen på flere fronter, og legge til en enorm utgift til de juridiske kostnadene ved å forfølge formuen din. En Nevada-tillit eller utløser tillit kan komplimentere enhver eiendomsbeskyttelsesplan, offshore eller innenlands.

Snakk med en Nevada-profesjonell servicepersonell i dag, gratis konsultasjoner i løpet av normal arbeidstid, ring 1-888-444-4412