Artikler om endring

Oppstart av virksomheter og personlig beskyttelse av eiendeler.

Bli innlemmet

Artikler om endring

En endringsartikkel er nødvendig for å endre registrert informasjon om selskapet ditt. Artikkelen er arkivert på statens sekretariatskontor, på samme måte som å innlemme. De viktigste årsakene til innlevering av endringsartikler for selskaper er:

  • Endre selskapets navn
  • Endre til mengden autoriserte aksjer
  • Endring til pålydende på bedriftens aksjer
  • Legge til eller fjerne styremedlemmer, offiserer, aksjonærer

Endringsartikler arkiveres og registreres endringer i dine vedtekter. Companies Incorporated vil hjelpe deg med utarbeidelse og innsending av endringsartikler i noen av 50-statene.

Artikler om endringsarkiveringsprosess

Du kan ringe Companies Incorporated og bestille en endringsartikkel, og vår juridiske avdeling vil utarbeide dokumentene dine. Du kan gå gjennom og signere endringsforslaget ditt, og når det er godkjent, vil vi sende inn artiklene til ditt statskontor. Generelt vil alle stater variere med innleveringstidspunktene, men når arkiverte bedriftsoppføringer skal oppdateres, bør de imidlertid oppdateres med endringen.

Artikler om endringstjeneste

Du betaler bare $ 199 serviceavgift og statens arkivavgift for hele prosessen og selskapets poster vil bli endret på ett enkelt trinn.