Utenlandsk kvalifisering

Oppstart av virksomheter og personlig beskyttelse av eiendeler.

Bli innlemmet

Utenlandsk kvalifisering

Gjør forretninger i en annen stat

Selskaper er primært regulert på statlig basis. Som sådan er det tre betegnelser; innenlandske, utenlandske og fremmede. Et innenlandsk aksjeselskap er et selskap som driver virksomhet i staten. Hvis dette aksjeselskapet ønsker å opprettholde et kontor i en annen stat, må det først inngis til staten og anses som et "utenlandsk" selskap. Et selskap organisert i et annet land vil bli betraktet som ”fremmed”. Companies Incorporated vil hjelpe deg med utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon for at du skal kvalifisere for utenlandsk status slik at din LLC eller et selskap kan operere i en annen stat.

For å utenlandsk kvalifisere din innarbeidede virksomhet i en annen stat, må du bestille et sertifikat for god status i hjemstaten og sendes med utenlandske kvalifikasjoner til den utenlandske staten. Denne tjenesten krever dokumenter og arkivering med alle involverte stater. Companies Incorporated gjør denne prosessen enkel for deg, bare fortell oss hvor du er innlemmet, noen få detaljer om selskapet ditt og hvilke stater du ønsker å være kvalifisert i.