Artykuły zmian

Usługi w zakresie zakładania działalności gospodarczej i ochrony aktywów osobistych.

Get Incorporated

Artykuły zmian

Artykuł zmiany jest wymagany, aby zmienić zarejestrowane informacje o Twojej korporacji. Artykuł jest składany w biurze sekretarza stanu, w taki sam sposób, jak włączenie. Głównymi powodami składania artykułów zmian dla korporacji są:

  • Zmień nazwę firmy
  • Zmiana kwoty autoryzowanych jednostek uczestnictwa
  • Zmiana wartości nominalnej akcji korporacyjnych
  • Dodawanie lub usuwanie dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy

Artykuły zmian są zapisywane i zapisywane zmiany w statucie. Companies Incorporated pomoże Ci w przygotowaniu i przedłożeniu poprawek w dowolnym stanie 50.

Artykuły o poprawionym procesie składania wniosków

Możesz zadzwonić do Companies Incorporated i zamówić artykuł usługi zmiany, a nasz dział prawny przygotuje Twoje dokumenty. Możesz przejrzeć i podpisać poprawkę, a po zatwierdzeniu, złożyć artykuły w twoim urzędzie stanowym. Zasadniczo wszystkie stany będą się różnić w zależności od czasu zgłoszenia, jednak po złożeniu dokumenty korporacyjne powinny zostać zaktualizowane o poprawkę.

Artykuły poprawek

Płacisz tylko opłatę za usługę $ 199 i opłatę za zgłoszenie twojego stanu za cały proces, a zapisy Twojej korporacji zostaną zmienione w jednym prostym kroku.