Kwalifikacje zagraniczne

Usługi w zakresie zakładania działalności gospodarczej i ochrony aktywów osobistych.

Get Incorporated

Kwalifikacje zagraniczne

Rób interesy w innym państwie

Korporacje są przede wszystkim regulowane na podstawie stanu przez państwo. Jako takie istnieją trzy oznaczenia; krajowe, zagraniczne i obce. Krajowa korporacja to korporacja dokonująca transakcji w stanie inkorporacji. Gdyby ta korporacja chciała utrzymać biuro w innym stanie, musiałaby najpierw zgłosić się do państwa i zostać uznana za „zagraniczną” korporację. Korporacja zorganizowana w innym kraju zostałaby uznana za „obcą”. Companies Incorporated pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, aby zakwalifikować się do statusu obcego, aby Twoja spółka lub korporacja mogła działać w innym stanie.

W celu zakwalifikowania zagranicznej firmy do innego państwa, certyfikat dobrego stanu musi zostać zamówiony w twoim kraju i wysłany wraz z artykułami o zagranicznych kwalifikacjach do obcego państwa. Ta usługa wymaga dokumentów i zgłoszenia wszystkich zaangażowanych państw. Firmy Incorporated ułatwiają ten proces, po prostu powiedz nam, gdzie jesteś włączony, kilka szczegółów dotyczących Twojej firmy i jakie stany chcesz uzyskać.