Porównanie typów biznesowych

Usługi w zakresie zakładania działalności gospodarczej i ochrony aktywów osobistych.

Get Incorporated

Porównanie typów biznesowych

Użyj tego wykresu, aby szybko porównać cechy encji przed ich włączeniem. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat typów biznesowych, podatków, porównań i typów korporacji, odwiedź następujące linki:

Jedyny właściciel C Corporation S Corporation LLC
Ochrona przed sądem dla właścicieli, gdy firma jest pozwana? NIE TAK TAK TAK
Ochrona aktywów dla aktywów biznesowych, gdy właściciel jest pozwany? NIE NIE NIE TAK
Dostępne dodatkowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw? NIE TAK TAK TAK
Kto jest opodatkowany zyskami biznesowymi? Właściciel Korporacja Akcjonariusz Twój wybór - właściciel lub firma
Kiedy użyć? Niepolecane Własny biznes, aby skorzystać z niższych korporacyjnych podatków od osób fizycznych w porównaniu do indywidualnych podatków dochodowych, spółki giełdowej, do odliczenia kosztów leczenia. Własny biznes, w którym właściciel wyda większość zysków firmy na siebie. Do posiadania nieruchomości. Aby zatrzymać gotówkę na ochronę aktywów. Posiadanie akcji w swoich korporacjach.
Korzyści Niewiele - wysoka odpowiedzialność i mniej ulg podatkowych niż wymienione tutaj alternatywy. Tylko 15% podatku korporacyjnego od pierwszego $ 50,000 dochodu. Zaoszczędź 15.3% na podatkach. Zapłać sobie niewielką, ale rozsądną pensję i zapłać resztę jako „dystrybucję do akcjonariuszy”, aby zaoszczędzić 12.4% Social Security i 2.9% Medicare na całkowite oszczędności 15.3% na tej części dochodu. Gdy właściciel (członek) jest pozwany, istnieją przepisy prawa chroniące aktywa będące w posiadaniu LLC przed przejęciem.
Opodatkowanie Jako firma jednoosobowa - cały dochód przepływa do właściciela. Korporacja płaci własne podatki po potrąceniach. (Wszystkie korporacje „dla zysku” są domyślnie opodatkowane jako korporacje C). Akcjonariusze płacą podatki po potrąceniach. (Musi złożyć wybory, aby uzyskać status korporacji S). Akcjonariuszami mogą być tylko obywatele USA lub cudzoziemcy będący rezydentami. Twój wybór. Może być opodatkowany jako firma jednoosobowa, spółka osobowa, spółka C lub korporacja S. Domyślnie - opodatkowany jako firma jednoosobowa **, jeśli tylko jeden właściciel, jako partnerstwo, jeśli dwóch lub więcej właścicieli. Złóż formularz podatkowy, który zostanie opodatkowany jako korporacja C i dodatkowy formularz do opodatkowania jako korporacja S
Własność Jedyny właściciel Akcjonariusz Akcjonariusz Członek
Przywództwo Jedyny właściciel Oficer / dyrektor (zazwyczaj może być tą samą osobą) Oficer / dyrektor (zazwyczaj może być tą samą osobą) Menedżer / Członek (zazwyczaj może być tą samą osobą)
Podnoszenie kapitału Pożycz pieniądze, które zazwyczaj są gwarantowane osobiście Sprzedaj akcje w celu pozyskania kapitału bez osobistej gwarancji właścicieli (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów) Sprzedaj akcje w celu pozyskania kapitału bez osobistej gwarancji właścicieli (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów) Sprzedaj udział członkowski w celu pozyskania kapitału bez osobistej gwarancji właścicieli (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
Dokumenty z wytycznymi żaden Regulamin Regulamin Umowa eksploatacyjna
Dokumenty własnościowe żaden Akcje Akcje Umowa operacyjna / Jednostki członkowskie
Wymagane podwójne opodatkowanie? NIE NIE - tylko w przypadku wypłaty dywidend. W ten sposób płacisz pensje i premie, a nie dywidendy. NIE NIE
Czy firma może odliczyć pensje właścicielowi? NIE - biznes i właściciel są jednością dla celów podatkowych. TAK TAK TAK

* Litery „C” i „S” reprezentują rozdziały w kodzie podatkowym IRS. Korporacje C i korporacje S nie są typami korporacji, lecz rodzajami opodatkowania przedsiębiorstw.

** W jaki sposób podmiot jest opodatkowany i jak chroni właściciela przed procesami sądowymi to dwie odrębne kwestie. Na przykład firma jednoosobowa nie oferuje właścicielom ochrony prawnej. Jednakże spółka z oo, która jest opodatkowana jako przedsiębiorstwo jednoosobowe, może.