Przeniesienie własności

Usługi w zakresie zakładania działalności gospodarczej i ochrony aktywów osobistych.

Get Incorporated

Przeniesienie własności

"Bycie włączonym zapewnia lepszą kontrolę i więcej opcji, gdy nadchodzi czas na przeniesienie własności."

Przed włączeniem należy rozważyć przyszłe plany firmy. Włączenie osobnego podmiotu prawnego zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością i znaczne korzyści podatkowe, jak omówiliśmy wcześniej w tym przewodniku. Teraz wspomnimy o możliwości przeniesienia Twojej firmy jako zintegrowanej struktury.

Jeśli nie jesteś zarejestrowany, co oznacza, że ​​prowadzisz działalność jako jedyny właściciel lub partnerstwo, firma istnieje tylko wtedy, gdy jedyny właściciel lub partnerzy są aktywnie zaangażowani w działalność. To kończy się wraz ze śmiercią lub bankructwem członka. Po włączeniu Twoja firma może utrwalić się po jednym z wymienionych wydarzeń właściciela. Korporacje mają wieczny czas trwania, jest to prawdziwie osobna „osoba” prawna, a większość stanów zezwala LLC na wybór wieczystego okresu.

Jeśli planujesz rozwijać swoją firmę i ostatecznie sprzedać ją w całości lub zachować część własności i sprzedać jej część, rozważysz możliwość przeniesienia przed włączeniem. Być może chcesz przekazać swój biznes członkowi rodziny.

Przeniesienie własności korporacji

Korporacje są zdecydowanie najłatwiejszymi do wbudowania strukturami do przeniesienia, niezależnie od tego, czy jest to część, czy cała firma. Jak wspomniano wcześniej w tym przewodniku, korporacje C nie mają prawnego limitu liczby lub rodzajów akcjonariuszy. Po włączeniu i wyborze S Corporation Election istnieją ograniczenia dotyczące liczby i rodzaju akcjonariuszy.

Zasadniczo wprowadzane jest porozumienie akcjonariuszy w celu zapewnienia współpracy akcjonariuszy. Jest to po prostu umowa, która wiąże, ogranicza i / lub ogranicza akcjonariuszom podejmowanie pewnych działań lub robienie pewnych rzeczy. W tej umowie znajdują się postanowienia dotyczące przeniesienia akcji. To otwiera arenę dla pozostałych akcjonariuszy, aby wybrać nowych rówieśników. Może to chronić firmę przed potencjalnymi akcjonariuszami z zamiarem przejęcia działalności. Nie może być sztywnego ograniczenia sprzedaży akcji, sądy nie poprą tego działania. Istnieją więc środki nie ograniczające, które są ogólnie stosowane. Zazwyczaj oznacza to, że każdy akcjonariusz, który chce sprzedać swoje udziały w przedsiębiorstwie, musi najpierw zaoferować akcje akcjonariuszom równorzędnym lub przedsiębiorstwu. Gdyby ani firma, ani żaden inny akcjonariusz nie kupił dostępnego zapasu, byłby otwarty dla inwestorów zewnętrznych.

Jeśli twoje przyszłe plany biznesowe po włączeniu obejmują włączenie inwestorów, sprzedaż części lub całości działalności lub przekazanie jej innej osobie, włączenie do niej Korporacji powinno być dokładnie zbadane. LLC, które będziemy wprowadzać dalej, mogą zostać przeniesione, jednak proces ten może stać się nieco uciążliwy.

Przeniesienie własności LLC

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są znacznie bardziej elastyczne i podlegają umowom. Zazwyczaj są to umowy członkowskie lub partnerskie i / lub umowa operacyjna LLC utworzona po włączeniu. Są to ważne dokumenty, które dyktują aspekty własności. W tych dokumentach wszystko jest opisane i uzgodnione. Rozstrzyganie sporów, wycofywanie członków, głosowanie i przekazywanie odsetek, by wymienić tylko kilka. To może stać się dość obszerne, a właściciele LLC mają wiele wewnętrznych ograniczeń. Zasadniczo spowodowałoby to, że członek pragnąłby sprzedać zainteresowanie partnerom, którzy podejmą głosowanie, czy zezwolić na to działanie. W przypadku wycofania się członka zostaną wprowadzone przepisy, w których wcześniej ustalona procedura ma miejsce po głosowaniu większością głosów.

W zależności od ilości właścicieli i formalnej organizacji Twojej firmy, LLC może nadal stanowić dla ciebie silny środek, gdy włączasz i wspierasz przyszłe plany swojej firmy. Korporacje od dawna są pierwszorzędną strukturą sprzedaży i przenoszenia własności, ale także powinny obejmować osoby i to, co planujesz sprzedać lub przenieść do firmy. Jeśli chcesz pozostać otwarty na dowolną kwotę i rodzaj inwestora z dowolnego miejsca na świecie, S Corporation może nie być Twoim wyborem. Jeśli Twoja firma jest ściśle powiązana i planujesz przekazać własność istniejącemu członkowi, partnerowi lub osobie w organizacji, możesz to osiągnąć dzięki dodatkowej elastyczności włączania LLC.