د S کارپوریشن ټاکنې

د سوداګرۍ بیا پیلونه او د شخصي شتمنیو ساتنه خدمتونه.

شامل شوي

د S کارپوریشن ټاکنې

د IRS فارم 2553، فرعي سایټ S کارپوریشن د ټاکنو غوښتنلیک چمتو کول او د ثبت کولو خدمت شتون لري. د موجوده کارپوریشنونو لپاره د مالي کلونو لپاره د فایلولو لپاره د وخت محدودیتونه شتون لري. مهرباني وکړئ د خپل کارپوریشن چمتو کولو سره د مرستې لپاره د یو متخصص سره اړیکه ونیسئ.

د S کارپوریشن فارم

تاسو کولی شئ دلته د IRS فارم 2553 ډاونلوډ کړئ: S کارپوریشن غوښتنلیک