Termenii si conditiile

Servicii de înființare de afaceri și de protecție a bunurilor personale.

Încorporați-vă

Termenii si conditiile

TERMENI ȘI CONDIȚII SITE

Acești termeni și condiții guvernează utilizarea acestui site web; prin utilizarea acestui site, acceptați integral acești termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau cu orice parte a acestor termeni și condiții, nu trebuie să utilizați acest site web.

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza acest site. Prin utilizarea acestui site web și prin faptul că sunteți de acord cu acești termeni și condiții, garantați și declarați că aveți cel puțin 18 ani.

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea acestui site și de acord cu acești termeni și condiții, sunteți de acord cu utilizarea de către compania noastră a cookie-urilor în conformitate cu termenii Politicii generale de confidențialitate privind serviciile corporative / politica de cookie-uri.

Licență pentru utilizarea site-ului web

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, General Corporate Services, Inc. (o corporație din Nevada) și / sau licențiatorii săi operează marca Companiile Incorporated și au drepturi asupra drepturilor de proprietate intelectuală de pe site și materiale de pe site. Sub rezerva licenței de mai jos, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate.

Puteți vizualiza, descărca numai în scopuri de cache și puteți imprima pagini sau alte tipuri de conținut de pe site pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite mai jos și în alte părți în acești termeni și condiții.

Trebuie să nu republicați materiale de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web); vinde, închiria sau sub-licențiază materiale de pe site; să afișeze orice material de pe site în public; să reproducă, să reproducă duplicat, să copieze sau să exploateze altfel materialele de pe acest site cu scop comercial; să modificați sau să modificați altfel orice material de pe site; sau redistribuiți materiale de pe acest site, cu excepția conținutului, dacă este cazul, disponibil și explicit pentru redistribuire.

În cazul în care conținutul este pus în mod special la dispoziție pentru redistribuire, acesta poate fi redistribuit numai cu permisiunea scrisă a unui director executiv al General Corporate Services, Inc., o corporație din Nevada.

utilizare acceptabilă

Nu trebuie să utilizați acest site în nici un fel care cauzează sau poate provoca daune site-ului sau care afectează disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în orice mod ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru a copia, stoca, gazdă, transmite, transmite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau sunt legate de) orice spyware, virus de calculator, cal troian, vierme, logger apăsare de tastă, rootkit sau alte software rău intenționat.

Nu trebuie să desfășurați nici o activitate sistematică sau automatizată de colectare a datelor (inclusiv, fără limitare, răsturnarea, extragerea de date, extragerea datelor și recoltarea datelor) pe sau în legătură cu acest site, fără consimțământul expres scris al General Corporate Services.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru a transmite sau a trimite comunicații comerciale nesolicitate.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru orice scopuri legate de marketing fără consimțământul scris expres al Serviciilor Generale Corporative.

Acces interzis

Accesul la anumite zone ale acestui site este restricționat. General Corporate Services își rezervă dreptul de a restricționa accesul la alte zone ale acestui site web sau chiar la întregul site, la discreția General Services Services.

Dacă General Corporate Services vă oferă un ID de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați zone restricționate ale acestui site web sau al altor conținuturi sau servicii, trebuie să vă asigurați că confidențialitatea ID-ului de utilizator și a parolei este confidențială.

Serviciile Corporate Corporate pot dezactiva ID-ul de utilizator și parola dvs. în cadrul serviciilor generale ale General Corporate Services, fără notificare sau explicație.

Conținut utilizator

În acești termeni și condiții, "conținutul dvs. de utilizator" înseamnă materialul (inclusiv, fara limitare de text, imagini, materiale audio, materiale video și materiale audio-vizuale), pe care le trimiteți la acest site, indiferent de scop.

Acordați companiei General Services Services o licență gratuită, irevocabilă, neexclusivă, fără redevență, pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. de utilizator în orice mediu media existent sau viitor. De asemenea, acordați Serviciilor Generale Corporative dreptul de a sub-autoriza aceste drepturi și dreptul de a introduce o acțiune în cazul încălcării acestor drepturi.

Conținutul dvs. de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau ilegal, nu trebuie să aducă atingere drepturilor legale ale terților și nu trebuie să poată da naștere unei acțiuni în justiție fie împotriva dvs., a Serviciilor Generale Corporative sau a unei terțe părți (în fiecare caz, în conformitate cu orice lege aplicabilă) .

Nu trebuie să trimiteți niciun conținut de utilizator pe site-ul web care face sau a fost vreodată subiectul unor proceduri judiciare amenințate sau reale sau alte plângeri similare.

General Corporate Services își rezervă dreptul de a edita sau de a șterge orice material trimis pe acest site sau de a fi stocat pe serverele General Corporate Services sau găzduit sau publicat pe acest site.

Fără a aduce atingere drepturilor Generale ale Serviciilor Corporative în conformitate cu acești termeni și condiții în ceea ce privește conținutul utilizatorilor, General Corporate Services nu se angajează să monitorizeze prezentarea unui astfel de conținut sau publicarea unui astfel de conținut pe acest site web.

Nu există garanții

Acest site este furnizat "ca atare" fără declarații sau garanții, exprese sau implicite. Serviciile Corporate de la General nu fac nicio declarație sau garanție în legătură cu acest site web sau cu informațiile și materialele furnizate pe acest site web.

Fără a aduce atingere generalității paragrafului anterior, General Corporate Services nu garantează că acest site va fi disponibil în mod constant sau disponibil; sau informațiile de pe acest site sunt complete, adevărate, exacte sau nu înșelătoare.

Nimic pe acest site nu constituie, sau este menit să constituie, un sfat de orice fel. Dacă aveți nevoie de consultanță în legătură cu orice chestiune juridică, fiscală, financiară sau medicală, consultați un profesionist adecvat.

Limitări ale răspunderii

General Corporate Services nu va fi răspunzător față de dvs. (indiferent dacă se află sub incidența legii de contact, a legii delictelor sau a altor încălcări) în legătură cu conținutul sau utilizarea sau în legătură cu acest site web:

în măsura în care site-ul web este sau nu este furnizat gratuit, pentru orice pierdere directă;
pentru orice pierderi indirecte, speciale sau indirecte; sau
pentru orice pierderi de afaceri, pierderi de venituri, venituri, profituri sau de economii anticipate, pierderea contractelor sau relațiilor de afaceri, pierderea reputației sau a fondului comercial, sau pierderea sau coruperea de informații sau date.

Aceste limitări ale răspunderii se aplică chiar dacă General Corporate Services a fost în mod expres informată cu privire la pierderea potențială.

excepţii de

Nimic din această declarație de excludere a responsabilității site-ului nu va exclude sau nu limitează nicio garanție impusă de lege că ar fi ilegal să excludeți sau să limitați; și nimic din această declarație de excludere a responsabilității site-ului va exclude sau va limita răspunderea General Corporate Services pentru oricare dintre următoarele:

deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența Serviciilor Generale de Servicii; frauda sau denaturarea frauduloasă din partea Serviciilor Generale Corporative; sau care ar fi ilegal sau ilegal ca Serviciile Generale Corporate să excludă sau să limiteze sau să încerce sau să intenționeze să excludă sau să limiteze răspunderea sa.

Caracter rezonabil

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord că excluderile și limitările de răspundere prevăzute în acest site disclaimer sunt rezonabile.

Dacă nu cred că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizați acest site.

Alte părți

Sunteți de acord că, în calitate de entitate limitatoare a răspunderii, General Corporate Services, Inc., o corporație din Nevada, are un interes în limitarea răspunderii personale a ofițerilor și angajaților săi. Sunteți de acord că nu veți aduce o cerere personală împotriva ofițerilor, directorilor sau angajaților General Services Services în ceea ce privește orice pierdere pe care o suferiți în legătură cu site-ul web.

Fără a aduce atingere paragrafului precedent, sunteți de acord că limitările de garanție și răspundere prevăzute în acest site de declinare a răspunderii vor proteja ofițerii, angajații, agenții, filialele, succesorii, subcontractanții General Services Services, Inc

Dispoziții inoperabile

Daca orice prevedere a acestui site disclaimer este, sau se dovedește a fi, inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, care nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestui site disclaimer.

Despăgubire

Prin prezenta, despăgubiți Serviciile Generale Corporative și se obligă să păstreze Serviciile Generale Corporate compensate împotriva oricăror pierderi, daune, costuri, datorii și cheltuieli (inclusiv, fără a se limita la cheltuielile de judecată și sumele plătite de General Corporate Services unei terțe părți pentru soluționarea unei reclamații sau dispute la sfatul consilierilor juridici ai General Corporate Services), suportate sau suferite de General Corporate Services, care decurg din orice incalcare de catre dumneavoastra a oricarei prevederi a acestor termeni si conditii sau care decurg din orice pretentie ca ati incalcat orice prevedere a acestor termeni si condiţii.

Încălcarea acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere altor drepturi ale Serviciilor Corporate de la acești termeni și condiții, în cazul în care încălcați acești termeni și condiții în orice mod, Serviciile Generale ale Corporației pot lua astfel de măsuri pe care General Corporate Services le consideră adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea accesului dvs. la site-ul dvs., care vă interzice accesarea site-ului web, blocând computerele care utilizează adresa dvs. IP pentru a accesa site-ul Web, contactați furnizorul de servicii de internet pentru a solicita blocarea accesului la site și / sau introducerea de acțiuni în justiție împotriva dvs.

Variație

Serviciile Corporate Corporate pot revizui aceste termeni și condiții din timp în timp. Termenii și condițiile revizuite se vor aplica utilizării acestui site de internet de la data publicării termenilor și condițiilor revizuite pe acest site web. Verificați regulat această pagină pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu versiunea curentă.

Cesiune

Serviciile Corporate Corporate pot transfera, subcontracta sau trata altfel drepturile și / sau obligațiile Generale Corporate Services în conformitate cu acești termeni și condiții, fără să vă anunțe sau să vă obțină consimțământul.

Nu puteți transfera, sub-contract de sau în alt mod a face cu drepturile și / sau obligațiile dvs. din cadrul acestor termeni și condiții.

Nulitate

Dacă o dispoziție a acestor termeni și condiții este determinată de orice instanță sau altă autoritate competentă pentru a fi ilegală și / sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare. Dacă o dispoziție ilegală și / sau inoperabilă ar fi legală sau executorie dacă o parte din ea ar fi fost ștearsă, acea parte va fi considerată eliminată, iar restul prevederii va continua să fie în vigoare.

Întregul acord

Acești termeni și condiții constituie întregul acord între dvs. și Serviciile Generale Corporative în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui site web.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Florida și orice litigii referitoare la acești termeni și condiții vor face obiectul jurisdicției exclusive a instanțelor din Broward County, Florida.

Înregistrări și autorizații

Detalii despre serviciile corporative generale

Numele complet al Serviciilor Generale Corporative este General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services este înregistrată în Nevada.

Adresa generală a serviciilor corporative generale este 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Adresa sa de trimitere este 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Puteți contacta General Corporate Services prin e-mail la info@companiesinc.com.

Solicitați informații gratuite