නියමයන් හා කොන්දේසි

ව්‍යාපාර ආරම්භක සහ පුද්ගලික වත්කම් ආරක්ෂණ සේවා.

සංස්ථාගත වන්න

නියමයන් හා කොන්දේසි

වෙබ් අඩවි නියමයන් සහ කොන්දේසි

මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම පාලනය කරයි; මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ මෙම කොන්දේසි සහ කොන්දේසි සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගනු ලැබේ. මෙම කොන්දේසි සහ කොන්දේසි හෝ මෙම නියමයන් හා කොන්දේසිවලින් ඔබ යම් එකඟ නොවන්නේ නම්, මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකළ යුතුය.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා ඔබට අවම වශයෙන් වයස අවුරුදු 18 විය යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් සහ මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි වලට එකඟ වීමෙන් ඔබ අවම වශයෙන් වයස අවුරුදු 18 ක් බව සහතික කළ යුතුය.

මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් සහ මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි වලට එකඟ වීමෙන්, සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ / කුකීස් ප්‍රතිපත්තියේ නියමයන්ට අනුකූලව අපගේ සමාගම කුකීස් භාවිතා කිරීමට ඔබ එකඟ වේ.

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට බලපත්‍රය

වෙනත් ආකාරයකින් ප්‍රකාශ නොකරන්නේ නම්, සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා, ඉන්කෝපරේටඩ් (නෙවාඩා සංස්ථාවක්) සහ / හෝ එහි බලපත්‍රලාභීන් සමාගම් සංස්ථාගත වෙළඳ නාමය ක්‍රියාත්මක කරන අතර වෙබ් අඩවියේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් සහ වෙබ් අඩවියේ ඇති තොරතුරු ලබා ගනී. පහත බලපත්‍රයට යටත්ව, මෙම බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් සියල්ලම වෙන් කර ඇත.

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ පහත සහ වෙනත් තැන්වල දක්වා ඇති සීමාවන්ට යටත්ව, ඔබට ඔබේ පුද්ගලික භාවිතය සඳහා වෙබ් අඩවියෙන් පිටු බැලීමට හෝ හැඹිලි අරමුණු සඳහා පමණක් බාගත කළ හැකිය.

ඔබ නොකළ යුතු මෙම වෙබ් අඩවියෙන් තොරතුරු නැවත ප්‍රකාශයට පත් කිරීම (වෙනත් වෙබ් අඩවියක නැවත ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ඇතුළුව); වෙබ් අඩවියෙන් විකිණීම, කුලියට දීම හෝ උප-බලපත්‍ර ද්‍රව්‍ය; වෙබ් අඩවියෙන් ඕනෑම තොරතුරක් ප්‍රසිද්ධියේ පෙන්වන්න; වාණිජමය අරමුණු සඳහා මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිනිෂ්පාදනය, අනුපිටපත් කිරීම, පිටපත් කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සූරාකෑම; වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම දෙයක් සංස්කරණය කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම; හෝ නැවත බෙදාහැරීම සඳහා නිශ්චිතව හා පැහැදිලිව ලබා දී ඇති අන්තර්ගතයන් හැර මෙම වෙබ් අඩවියෙන් තොරතුරු නැවත බෙදා හැරීම.

අන්තර්ගතය නැවත බෙදාහැරීම සඳහා විශේෂයෙන් ලබා දී ඇති විට, එය නැවත බෙදා හරිනු ලබන්නේ නෙවාඩා සංස්ථාවක් වන ජෙනරල් කෝපරේට් සර්විසස් හි විධායකයෙකුගේ ලිඛිත අවසරයකින් පමණි.

පිළිගත හැකි භාවිතය

මෙම වෙබ් අඩවිය වෙබ් අඩවියෙහි ඇති හැකියාව හෝ ප්රවේශය පිළිබඳව වෙබ් අඩවියට හානි කිරීම හෝ එයට හේතු විය හැකි ආකාරයක් හෝ භාවිතා නොකළ යුතුය. නීති විරෝධී, වංචා සහගත හෝ හානිකර හෝ ඕනෑම නීති විරෝධී, නීතිවිරෝධී, වංචනික හෝ හානිකර කටයුත්තක් හෝ ක්රියාකාරකමක් සම්බන්ධව ඕනෑම ආකාරයකින්.

ඔබේ වෙබ් අඩවියේ, පරිගණක වෛරසය, ට්රෝජන් අශ්වයා, පණුවා, යතුරු පුවරු ලොජර්, rootkit හෝ වෙනත් ඕනෑම පරිගණකයක් පිටපත් කිරීම, ගබඩා කිරීම, සංග්රාහනය කිරීම, සම්ප්රේෂණය, යැවීම, භාවිතා කිරීම, ප්රචාරය කිරීම හෝ බෙදාහැරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකළ යුතුය. අනිෂ්ට පරිගණක මෘදුකාංග.

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මෙම වෙබ් අඩවිය මත හෝ ඊට අදාළව ඔබ ක්‍රමානුකූල හෝ ස්වයංක්‍රීය දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් (සීමාවකින් තොරව සීරීම, දත්ත කැණීම, දත්ත නිස්සාරණය සහ දත්ත රැස් කිරීම ඇතුළුව) සිදු නොකළ යුතුය.

ඔබ අනවශ්ය වාණිජ සන්නිවේදනය යැවීම හෝ යැවීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකරන්න.

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය අලෙවිකරණයට අදාළ කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුය.

සීමිත ප්‍රවේශය

මෙම වෙබ් අඩවියේ සමහර ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශ වීම සීමා කර ඇත. සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා වල අභිමතය පරිදි මෙම වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වීම සීමා කිරීමේ අයිතිය සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන් සතුය.

මෙම වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙනත් අන්තර්ගත හෝ සේවාවන්හි සීමිත ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශ වීමට සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා ඔබට පරිශීලක හැඳුනුම්පතක් සහ මුරපදයක් ලබා දෙන්නේ නම්, පරිශීලක හැඳුනුම්පත සහ මුරපදය රහස්‍යව තබා ඇති බවට ඔබ සහතික විය යුතුය.

දැනුම්දීමකින් හෝ පැහැදිලි කිරීමකින් තොරව සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි සාමාන්‍ය අභිමතය පරිදි ඔබේ පරිශීලක හැඳුනුම්පත සහ මුරපදය අක්‍රීය කළ හැකිය.

පරිශීලක අන්තර්ගතය

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ, "ඔබගේ පරිශීලක අන්තර්ගතය" යනු කවර හෝ හේතුවක් සඳහා ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ද්රව්ය (සීමා කිරීමකින් තොරව පෙළක්, රූප, ශ්රව්ය උපකරණ, වීඩියෝ පට සහ ශ්රව්ය දෘශ්ය ද්රව්ය) ඇතුළත් වේ.

පවත්නා හෝ අනාගත මාධ්‍යයක ඔබේ පරිශීලක අන්තර්ගතය භාවිතා කිරීමට, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට, අනුවර්තනය වීමට, ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සහ බෙදා හැරීමට ලොව පුරා, ආපසු හැරවිය නොහැකි, සුවිශේෂී නොවන, රාජකීය-නිදහස් බලපත්‍රයක් ඔබ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ට ලබා දෙයි. සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ට මෙම අයිතිවාසිකම් උප බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අයිතිය සහ මෙම අයිතිවාසිකම් උල්ලං ment නය කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ අයිතිය ද ඔබ ලබා දෙයි.

ඔබේ පරිශීලක අන්තර්ගතය නීති විරෝධී හෝ නීති විරෝධී නොවිය යුතුය, කිසිදු තෙවන පාර්ශවයක නෛතික අයිතිවාසිකම් උල්ලං not නය නොකළ යුතුය, සහ ඔබට හෝ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ට හෝ තෙවන පාර්ශවයකට එරෙහිව වේවා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියාවක් නොතිබිය යුතුය (සෑම අවස්ථාවකම අදාළ ඕනෑම නීතියක් යටතේ) .

ඕනෑම තර්ජනයක් හෝ සැබෑ නඩු විභාගයක් හෝ වෙනත් එවැනි ආකාරයේ පැමිණිල්ලක් හෝ කවදා හෝ වෙබ් අඩවියට කිසියම් පරිශීලක අන්තර්ගතයක් ඉදිරිපත් නොකළ යුතුය.

මෙම වෙබ් අඩවියට ඉදිරිපත් කරන ලද හෝ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා සේවාදායකවල ගබඩා කර ඇති හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ සත්කාරක හෝ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඕනෑම දෙයක් සංස්කරණය කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ට අයිතියක් ඇත.

පරිශීලක අන්තර්ගතයට අදාළව මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා අයිතිවාසිකම් තිබියදීත්, මෙම වෙබ් අඩවියට එවැනි අන්තර්ගතයන් ඉදිරිපත් කිරීම හෝ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා කටයුතු නොකරයි.

කිසිදු ඇපකරයක් නැත

මෙම වෙබ් අඩවිය කිසිදු ප්‍රකාශනයක් හෝ ඇඟවීමක් නොමැතිව කිසිදු නිරූපණයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව “පවතින ආකාරයට” සපයනු ලැබේ. සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා මෙම වෙබ් අඩවිය හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ ලබා දී ඇති තොරතුරු හා ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිරූපණයක් හෝ වගකීමක් ලබා නොදේ.

ඉහත ඡේදයේ සාමාන්‍යභාවයට අගතියකින් තොරව, මෙම වෙබ් අඩවිය නිරන්තරයෙන් ලබා ගත හැකි හෝ කිසිසේත් ලබා ගත හැකි යැයි සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා සහතික නොකරයි; හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු සම්පුර්ණ, සත්‍ය, නිවැරදි හෝ නොමඟ යවන සුළු ය.

මෙම වෙබ් අඩවියේ කිසිවක් කිසිම ආකාරයක උපදෙස් වලින් සමන්විත නොවේ. කිසියම් නෛතික, බදු, මූල්‍ය හෝ වෛද්‍යමය කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබට උපදෙස් අවශ්‍ය නම් ඔබ සුදුසු වෘත්තිකයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතුය.

වගකීම් සීමා කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය, හෝ භාවිතය හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සම්බන්ධ වීමට (සම්බන්ධ වීමේ නීතිය යටතේ, ටෝර්ට්ස් නීතිය හෝ වෙනත් ආකාරයකින්) සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා ඔබට බැඳී නොසිටිනු ඇත:

කිසියම් loss ජු අලාභයක් සඳහා වෙබ් අඩවිය නොමිලේ හෝ ලබා නොදෙන තරමට;
වක්ර, විෙශේෂ ෙහ අලාභයක් සඳහා; හෝ
කිසියම් ව්යාපාර අලාභයක්, ආදායම් අහිමිවීම, ආදායම්, ලාභ හෝ අපේක්ෂිත ඉතුරුම්, කොන්ත්රාත්තු හෝ ව්යාපාර සබඳතා අහිමිවීම, කීර්තිමත් හෝ හොඳහිත අහිමි වීම හෝ තොරතුරු හෝ දත්තවල පාඩු හෝ දූෂණය සඳහා.

සිදුවිය හැකි අලාභය පිළිබඳව සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ට පැහැදිලිව උපදෙස් දී තිබුණද මෙම වගකීම් සීමාවන් අදාළ වේ.

ව්යතිරේක

මෙම වෙබ් අඩවි වියාචනයෙහි කිසිවක් නීතියෙන් ගම්‍ය වන කිසිදු වගකීමක් බැහැර කිරීම හෝ සීමා කිරීම නීති විරෝධී වනු ඇත. තවද මෙම වෙබ් අඩවි ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ කිසිවක් සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි වගකීම් බැහැර නොකරයි.

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ගේ නොසැලකිල්ල නිසා සිදුවන මරණය හෝ පුද්ගලික තුවාල; සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි වංචා හෝ වංචනික ලෙස වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීම; හෝ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ට එහි වගකීම බැහැර කිරීම හෝ සීමා කිරීම හෝ බැහැර කිරීම හෝ සීමා කිරීම සඳහා උත්සාහ කිරීම හෝ අනුමත කිරීම නීති විරෝධී හෝ නීති විරෝධී ය.

සාධාරණත්වය

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම වෙබ් අඩවි වියාචනයෙහි දක්වා ඇති වගකීම් බැහැර කිරීම් සහ සීමාවන් සාධාරණ බව ඔබ එකඟ වේ.

ඒවා සාධාරණ යැයි ඔබ නොසිතන්නේ නම්, ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකළ යුතුය.

වෙනත් පක්ෂ

වගකීම් සීමා කිරීමේ ආයතනයක් ලෙස, නෙවාඩා සංස්ථාවක් වන ජෙනරල් කෝපරේට් සර්විසස්, එහි නිලධාරීන්ගේ සහ සේවකයින්ගේ පුද්ගලික වගකීම් සීමා කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන බව ඔබ පිළිගන්නවා. වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධව ඔබ අත්විඳින පාඩු සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා නිලධාරීන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින්ට එරෙහිව ඔබ පෞද්ගලිකව කිසිදු හිමිකම් පෑමක් නොකරන බව ඔබ එකඟ වේ.

ඉහත ඡේදයට අගතියකින් තොරව, මෙම වෙබ් අඩවි වියාචනයෙහි දක්වා ඇති වගකීම් සහ වගකීම්වල සීමාවන් සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා නිලධාරීන්, සේවකයින්, නියෝජිතයින්, උප සමාගම්, අනුප්‍රාප්තිකයන්, පැවරුම්කරුවන් සහ උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මෙන්ම සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා ආරක්ෂා කරනු ඇති බවට ඔබ එකඟ වේ. Inc.

ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි ප්‍රතිපාදන

මෙම වෙබ් අඩවි වියාචනයෙහි කිසියම් විධිවිධානයක් අදාළ නීතිය යටතේ බලාත්මක කළ නොහැකි නම්, හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ වෙනත් විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමේ හැකියාව කෙරෙහි එය බලපාන්නේ නැත.

සේවයේ යෙදන

ඔබ මෙයින් සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්ට වන්දි ගෙවන අතර, කිසියම් අලාභයක්, අලාභයක්, පිරිවැයක්, වගකීමක් සහ වියදම් (සාමාන්‍ය නෛතික වියදම් සහ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා විසින් තෙවන පාර්ශවයකට ගෙවන ඕනෑම මුදලක් ඇතුළුව හිමිකම් ඉල්ලීමක් හෝ ආරවුලක් සමථයකට පත් කිරීම ඇතුළුව සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන් සඳහා වන්දි ගෙවීමට කටයුතු කරයි. මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි වල කිසියම් විධිවිධානයක් ඔබ විසින් උල්ලං of නය කිරීම නිසා පැන නගින හෝ මෙම නියමයන්හි කිසියම් විධිවිධානයක් ඔබ උල්ලං have නය කර ඇති බවට වන ඕනෑම හිමිකම් පෑමකින් පැන නගින සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි නීතිමය උපදේශකයින්ගේ උපදෙස් මත) කොන්දේසි.

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි උල්ලං aches නය කිරීම

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවල වෙනත් අයිතිවාසිකම්වලට අගතියකින් තොරව, ඔබ මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි කිසියම් ආකාරයකින් උල්ලං if නය කරන්නේ නම්, සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා උල්ලං with නය කිරීම් සමඟ කටයුතු කිරීමට සුදුසු යැයි සිතන බැවින්, සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ඇත. වෙබ් අඩවිය, වෙබ් අඩවියට පිවිසීම ඔබට තහනම් කිරීම, ඔබේ IP ලිපිනය භාවිතා කරන පරිගණක වෙබ් අඩවියට පිවිසීම අවහිර කිරීම, ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම අවහිර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට සහ / හෝ ඔබට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරු සම්බන්ධ කර ගැනීම.

විචලනය

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා වරින් වර මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි සංශෝධනය කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ සංශෝධිත නියමයන් සහ කොන්දේසි ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා සංශෝධිත නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ. වත්මන් අනුවාදය ඔබ හුරුපුරුදු බව සහතික කිරීමට කරුණාකර මෙම පිටුව නිතිපතා පරීක්ෂා කරන්න.

පැවරුම

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන් ඔබට දැනුම් නොදී හෝ ඔබේ කැමැත්ත ලබා නොගෙන මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි අයිතිවාසිකම් සහ / හෝ බැඳීම් මාරු කිරීම, උප කොන්ත්‍රාත්තු කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කටයුතු කළ හැකිය.

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ ඔබ ඔබේ අයිතිවාසිකම් සහ / හෝ වගකීම් පැවරීම, උප කොන්ත්රාත් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කටයුතු නොකළ හැකිය.

ස්ථාවරත්වය

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි වල විධිවිධානයක් කිසියම් අධිකරණයකින් හෝ වෙනත් නිසි බලධාරියෙකු විසින් නීති විරෝධී සහ / හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි යැයි තීරණය කරන්නේ නම්, අනෙක් විධිවිධාන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ. කිසියම් නීතිවිරෝධී සහ / හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි ප්‍රතිපාදනයක් එහි කොටසක් මකා දැමුවහොත් එය නීත්‍යානුකූල හෝ බලාත්මක කළ හැකි නම්, එම කොටස මකා දැමිය හැකි යැයි සලකනු ලබන අතර, ඉතිරි ප්‍රතිපාදන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

සමස්ත ගිවිසුම

මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ සහ සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා අතර ඇති සම්පුර්ණ ගිවිසුම වන අතර, මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පෙර පැවති සියලුම ගිවිසුම් අභිබවා යයි.

නීතිය සහ අධිකරණ බලය

මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ෆ්ලොරිඩා හි නීතිවලට අනුකූලව පාලනය වන අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති අතර, මෙම නියමයන් හා කොන්දේසිවලට අදාළ ඕනෑම ආරවුලක් ෆ්ලොරිඩාවේ බ්‍රෝවර්ඩ් කවුන්ටි තුළ ඇති අධිකරණවල අධිකරණ බලයට යටත් වේ.

ලියාපදිංචිය සහ බලය පැවරීම

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා විස්තර

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන්හි සම්පූර්ණ නම සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා, ඉන්කෝපරේටඩ් ය.

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා නෙවාඩා හි ලියාපදිංචි කර ඇත.

සාමාන්‍ය ආයතනික සේවා ලියාපදිංචි ලිපිනය 701 S කාර්සන් ශාන්ත, ස්ටී. 200, කාර්සන් සිටි, NV 89701

එහි තැපැල් ලිපිනය 23638 Lyons Ave. #223, සැන්ටා ක්ලැරිටා, CA 91321.

ඔබට සාමාන්‍ය ආයතනික සේවාවන් info@companiesinc.com වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

නොමිලේ තොරතුරු ඉල්ලන්න