Osvedčenie o dobrom stave

Založenie podnikania a ochrana osobných údajov.

Zapojte sa

Osvedčenie o dobrom stave

Osvedčenia o autorizácii alebo Osvedčenia o dobrom stave sú úradné dokumenty, ktoré preukazujú, že spoločnosť je registrovaná v konkrétnom štáte, že zaplatila všetky potrebné registračné a registračné poplatky a že je oprávnená obchodovať v rámci štátu. Začlenené spoločnosti môžu zabezpečiť osvedčenie o dobrom stave z ktoréhokoľvek z päťdesiatich štátov.