Zahraničné kvalifikácie

Založenie podnikania a ochrana osobných údajov.

Zapojte sa

Zahraničné kvalifikácie

Podnikajte v inom štáte

Korporácie sú primárne regulované štátom. Ako také existujú tri označenia; domáci, zahraničný a cudzí. Domáca spoločnosť je spoločnosť, ktorá obchoduje v štáte registrácie. Ak chce táto spoločnosť udržiavať kanceláriu v inom štáte, musí sa najprv obrátiť na štát a považuje sa za „zahraničnú“ spoločnosť. Korporácia organizovaná v inej krajine by sa považovala za „mimozemšťana“. Spoločnosti zapísané v obchodnom registri vám pomôžu pri príprave potrebnej dokumentácie, aby ste sa kvalifikovali pre zahraničný štatút, aby vaša spoločnosť LLC alebo spoločnosť mohla pôsobiť v inom štáte.

Ak chcete kvalifikovať svoje registrované podnikanie v inom štáte v zahraničí, musíte si v domovskom štáte objednať osvedčenie o dobrom stave a dodať svoje zahraničné doklady do cudzieho štátu. Táto služba vyžaduje dokumenty a registráciu vo všetkých zúčastnených štátoch. Spoločnosti zapísané do obchodov vám tento proces uľahčia, jednoducho nám povedzte, kde ste zaregistrovaní, pár podrobností o vašej spoločnosti a v ktorých štátoch chcete byť kvalifikovaní.