Rezervácia mien

Založenie podnikania a ochrana osobných údajov.

Zapojte sa

Rezervácia mien

Spoločnosti zapísané do obchodného registra poskytnú počiatočnú kontrolu mena v ktoromkoľvek zo štátov 50, aby skontrolovali dostupnosť svojho mena. Väčšina štátov má na webovom sídle štátneho tajomníka vyhľadávanie mena spoločnosti. Ak chcete, aby spoločnosti Incorporated vykonávali kontrolu dostupnosti mena pred začatím konania, požiadajte o pomoc zástupcu, ktorý vám v tejto veci poskytne ďalšiu pomoc.