Verejné spoločnosti Shell na predaj

Založenie podnikania a ochrana osobných údajov.

Zapojte sa

Verejné spoločnosti Shell na predaj

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob zverejnite svoju spoločnosť je kúpiť a verejná škrupina, Verejná škrupina je už zaregistrovaným subjektom, ktorý je registrovaný v SEC, aby predával svoje akcie verejnosti. Máme jednu z najväčších zásob regálových spoločností na predaj. Svoju verejnú škrupinovú spoločnosť alebo starú spoločnosť môžete mať za pouhých 24 hodín.

Verejné spoločnosti na predaj

Po zakúpení jednej z našich spoločností s verejnou škrupinou sa dokumenty o fúzii navrhnú a zaevidujú. Pri zlúčení súkromnej spoločnosti s verejnou spoločnosťou si ponecháte názov podniku, ktorý prežil. Vaše dokumenty o fúziách sú právne formy, ktoré kombinujú vaše dve spoločnosti, a ponechávajú tak právnickú osobu, ktorá je pripravená predať svoje akcie verejnosti. Obsah tu slúži iba na informačné a vzdelávacie účely. Niektoré z nižšie uvedených spoločností nemusia (zatiaľ) byť verejne obchodovateľné. Táto stránka sa nepovažuje za ponuku na nákup alebo predaj cenných papierov. Transakcie sa uskutočňujú iba prostredníctvom licencovaných právnikov a maklérov, ako to vyžaduje zákon, a nie priamo prostredníctvom našej spoločnosti. Vyhľadajte licencované právne a daňové poradenstvo.