Pogoji uporabe

Storitve začetka poslovanja in zaščite osebnih sredstev.

Get Incorporated

Pogoji uporabe

POGOJI IN POGOJI SPLETNEGA MESTA

Ti pogoji in pogoji urejajo vašo uporabo te spletne strani; z uporabo te spletne strani v celoti sprejmete te pogoje. Če se ne strinjate s temi določili in pogoji ali kateri koli del teh pogojev, tega spletnega mesta ne smete uporabljati.

Če želite uporabljati to spletno mesto, morate imeti vsaj 18 let. Z uporabo te spletne strani in s tem, da se strinjate s temi pogoji in določili, jamčite in izjavljate, da ste stari vsaj 18 let.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo te spletne strani in sprejemanjem teh pogojev soglašate z uporabo piškotkov našega podjetja v skladu s pogoji iz pravilnika o zasebnosti in piškotkih Splošnih korporativnih storitev.

Licenca za uporabo spletne strani

Če ni navedeno drugače, družba General Corporate Services, Inc. (korporacija Nevada) in / ali njeni dajalci licenc upravljajo blagovno znamko, vključeno v družbo, in imajo pravico do pravic intelektualne lastnine na spletni strani in gradivu na spletni strani. Ob upoštevanju spodnje licence so vse pravice intelektualne lastnine pridržane.

Ogledate si lahko, prenesete samo za namene predpomnilnika in tiskate strani ali drugo vsebino s spletnega mesta za vašo osebno uporabo, ob upoštevanju omejitev, navedenih spodaj in drugje v teh pogojih.

Ne smeš ponovno objavljanje gradiva s te spletne strani (vključno z objavo na drugi spletni strani); material za prodajo, izposojo ali podlicenco s spletne strani; javno prikazovanje gradiva s spletne strani; razmnoževanje, kopiranje, kopiranje ali drugačno uporabo gradiva na tej spletni strani za komercialne namene; urejate ali kako drugače spreminjate material na spletnem mestu; ali redistribuirati gradivo s te spletne strani, razen vsebine, če je, posebej in izrecno na voljo za prerazporeditev.

Kadar je vsebina posebej na voljo za prerazporeditev, jo je mogoče prerazporediti le s pisnim dovoljenjem izvršnega direktorja General Corporate Services, Inc., korporacije Nevada.

Sprejemljiva uporaba

Te spletne strani ne smete uporabljati na noben način, ki povzroča ali bi lahko povzročil škodo na spletni strani ali ovira dostopnost ali dostopnost spletnega mesta; ali na kakršen koli način, ki je nezakonit, nezakonit, goljufiv ali škodljiv ali v povezavi z nezakonitim, nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo.

Te spletne strani ne smete uporabljati za kopiranje, shranjevanje, gostovanje, prenos, pošiljanje, uporabo, objavo ali distribucijo kakršnega koli materiala, ki ga sestavljajo (ali so povezani) z vohunsko programsko opremo, računalniškim virusom, trojanskim konjem, črvom, prijaviteljem pritiskov tipk, korenskim kompletom ali drugimi zlonamerno programsko opremo.

Ne smete izvajati nobenih sistematičnih ali avtomatiziranih dejavnosti za zbiranje podatkov (vključno z omejitvami za strganje, izkopavanje podatkov, pridobivanje podatkov in pridobivanje podatkov) na ali v zvezi s to spletno stranjo brez izrecnega pisnega soglasja General Corporate Services.

Te spletne strani ne smete uporabljati za prenos ali pošiljanje neželenih komercialnih sporočil.

Te spletne strani ne smete uporabljati za namene, povezane s trženjem, brez izrecnega pisnega soglasja Splošnih korporativnih storitev.

Omejen dostop

Dostop do določenih področij te spletne strani je omejen. Splošne storitve korporacije si pridržujejo pravico, da omejijo dostop do drugih področij te spletne strani ali celo celotnega spletnega mesta po lastni presoji Splošnih korporativnih storitev.

Če vam Splošne storitve za podjetja nudijo uporabniško ime in geslo, ki vam omogočata dostop do območij z omejenim dostopom na tem spletnem mestu ali druge vsebine ali storitve, morate zagotoviti, da sta ID uporabnika in geslo zaupna.

Splošne storitve podjetja lahko onemogočijo vašo uporabniško ime in geslo v lastni presoji Splošnih korporativnih storitev brez obvestila ali pojasnila.

Uporabniška vsebina

V teh splošnih pogojih pomeni »vaša uporabniška vsebina« material (vključno brez besedila, slik, avdio materiala, video materiala in avdiovizualnega materiala), ki ga predložite na to spletno stran, za kakršenkoli namen.

Splošnim korporativnim službam dajete svetovno, nepreklicno, neizključno licenco za uporabo, reproduciranje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo vaših uporabniških vsebin v obstoječih ali prihodnjih medijih. Splošnim korporativnim službam podeljujete tudi pravico do podlicenciranja teh pravic in pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve teh pravic.

Vaša uporabniška vsebina ne sme biti nezakonita ali nezakonita, ne sme kršiti zakonskih pravic tretjih oseb in ne sme povzročiti pravnih dejanj proti vam ali splošnim službam podjetja ali tretji osebi (v vsakem primeru v skladu z veljavno zakonodajo) .

Na spletno stran ne smete pošiljati nobene uporabniške vsebine, ki je bila ali je bila kdajkoli predmet kakršnega koli ogroženega ali dejanskega pravnega postopka ali druge podobne pritožbe.

Splošne storitve korporacije si pridržujejo pravico do urejanja ali odstranjevanja vsega gradiva, ki je poslano na to spletno mesto, ali shranjene na strežnikih splošnih storitev, ali pa ga gosti ali objavlja na tej spletni strani.

Ne glede na pravice splošnih korporativnih storitev v skladu s temi pogoji in določili v zvezi z uporabniškimi vsebinami Splošne storitve korporacije ne zavezujejo, da bodo spremljale predložitev takšne vsebine ali objavo takšne vsebine na tej spletni strani.

Brez garancij

Ta spletna stran je na voljo "kot je" brez kakršnih koli izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Splošne storitve korporacije ne dajejo nobenih izjav ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo ali informacijami in gradivi, ki so na voljo na tej spletni strani.

Brez poseganja v splošnost zgornjega odstavka Splošne storitve korporacije ne jamčijo, da bo ta spletna stran stalno na voljo ali da bo sploh na voljo; ali so informacije na tej spletni strani popolne, resnične, točne ali nezavajajoče.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja ali je namenjeno oblikovanju kakršnega koli nasveta. Če potrebujete nasvet v zvezi s pravnimi, davčnimi, finančnimi ali medicinskimi vprašanji, se morate posvetovati z ustreznim strokovnjakom.

Omejitve odgovornosti

Splošne storitve korporacije vam ne bodo odgovorne (ne glede na zakon o stiku, zakon o odškodninskih tožbah ali drugače) v zvezi z vsebino ali uporabo te spletne strani ali drugače povezane z njo:

če je spletno mesto brezplačno ali brez njega, za vsako neposredno izgubo;
za posredno, posebno ali posledično izgubo; ali
za poslovne izgube, izgubo prihodka, dohodka, dobička ali pričakovane prihranke, izgubo pogodb ali poslovnih odnosov, izgubo ugleda ali dobrega imena ali izgubo ali korupcijo informacij ali podatkov.

Te omejitve odgovornosti veljajo tudi, če so bile splošne storitve korporacije izrecno obveščene o morebitni izgubi.

izjeme

Nobena izjava o zavrnitvi odgovornosti na tem spletnem mestu ne bo izključevala ali omejevala nobene garancije, ki jo predvideva zakon, da bi bilo nezakonito izključiti ali omejiti; in nič v tej izjavi o izključitvi spletne strani ne bo izključevalo ali omejilo odgovornosti Splošnih storitev v zvezi s katerim koli:

smrt ali telesna poškodba zaradi malomarnosti splošnih služb; goljufije ali goljufive predstavitve s strani splošnih služb podjetja; ali stvar, ki bi bila nezakonita ali nezakonita za splošne korporativne storitve, da izključi ali omeji ali poskuša ali domnevno izključi ali omeji svojo odgovornost.

Razumnost

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da so izključitve in omejitve odgovornosti, določene v tej izjavi o omejitvi odgovornosti, primerne.

Če ne mislite, da so razumni, ne smete uporabljati te spletne strani.

Druge pogodbenice

Strinjate se, da ima družba Corporate Corporate Services, Inc., korporacija Nevada, kot subjekt, ki omejuje odgovornost, interes, da omeji osebno odgovornost svojih uradnikov in zaposlenih. Strinjate se, da ne boste vložili nobenega zahtevka osebno proti uradnikom, direktorjem ali zaposlenim General Corporate Services v zvezi z morebitnimi izgubami v zvezi s spletno stranjo.

Brez poseganja v zgornji odstavek se strinjate, da bodo omejitve jamstev in odgovornosti, ki jih določa ta izjava o omejitvi odgovornosti, zaščitile uradnike, zaposlene, agente, hčerinske družbe, naslednike, pooblaščence in podizvajalce splošnih korporativnih storitev ter splošne storitve za podjetja, Inc.

Neizvršljive določbe

Če katera koli določba tega spletnega mesta zavrne ali se zdi, da je neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določb te izjave o omejitvi odgovornosti.

Odškodnina

S tem jamčite Splošne korporativne storitve in se zavezujete, da boste Splošne korporativne storitve obdržali pred kakršnimi koli izgubami, odškodninami, stroški, obveznostmi in stroški (vključno s pravnimi stroški in zneski, ki jih Splošne korporativne storitve plačajo tretji osebi pri reševanju zahtevka ali spora na nasvet pravnih svetovalcev splošnih služb), ki jih je imela ali jih je utrpela splošna poslovna služba, ki izhaja iz kakršne koli kršitve katere koli določbe teh določil in pogojev ali izhaja iz katere koli trditve, da ste kršili katero koli določbo teh pogojev in pogoji.

Kršitve teh pogojev

Brez poseganja v druge pravice Splošnih služb v skladu s temi pogoji in določili, če na kakršen koli način kršite ta določila in pogoje, lahko General Corporate Services sprejme ukrepe, za katere Splošne korporativne storitve menijo, da so primerne za obravnavo kršitve, vključno z ukinitvijo dostopa do spletne strani, ki vam prepoveduje dostop do spletnega mesta, blokiranje računalnikov, ki uporabljajo vaš naslov IP, do dostopa do spletnega mesta, stik z vašim ponudnikom internetnih storitev, da zahtevajo, da blokirajo vaš dostop do spletne strani in / ali sprožijo sodni postopek zoper vas.

Sprememba

Splošne korporacijske storitve lahko občasno spremenijo te pogoje. Revidirani pogoji in določila bodo veljali za uporabo te spletne strani od datuma objave spremenjenih pogojev na tej spletni strani. Redno preverjajte to stran in se prepričajte, da ste seznanjeni s trenutno različico.

Odstop

Splošne korporacijske storitve lahko prenesejo, oddajo podizvajalske pogodbe ali kako drugače obravnavajo pravice in / ali obveznosti splošnih korporativnih storitev v skladu s temi pogoji in pogoji, ne da bi vas o tem obvestili ali pridobili vaše soglasje.

Svojimi pravicami in / ali obveznostmi po teh pogojih in pogojih ne smete prenositi, oddajati podizvajalcev ali drugače obravnavati.

Neodvisnost

Če je določba teh pogojev določi s katero koli sodišča ali drugega pristojnega organa, ki je nezakonita in / ali neizvršljiva, bodo ostale določbe ostanejo v veljavi. Če bi katera koli nezakonita in / ali neizvršljiva določba zakonita ali izvršljiva, če so del njega izbrisana, bo ta del se šteje, da se črta in ostali določbo bo še naprej v veljavi.

Celotna pogodba

Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med vami in splošnimi službami podjetja v zvezi z vašo uporabo te spletne strani in nadomeščajo vse prejšnje dogovore v zvezi z vašo uporabo te spletne strani.

Pravo in sodna pristojnost

Ta določila in pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Floride in vsi spori v zvezi s temi pogoji bodo predmet izključne pristojnosti sodišč v okrožju Broward na Floridi.

Registracije in pooblastila

Podrobnosti o splošnih storitvah podjetja

Polno ime splošnih korporativnih storitev je General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services je registrirana v Nevadi.

Registrirani naslov General Corporate Services je 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Njegov poštni naslov je 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Splošne storitve za podjetja se lahko obrnete po e-pošti na naslov info@companiesinc.com.

Zahtevajte brezplačne informacije