Pogoji uporabe

Storitve začetka poslovanja in zaščite osebnih sredstev.

Get Incorporated

Pogoji uporabe

POGOJI IN POGOJI SPLETNEGA MESTA

Ti pogoji in pogoji urejajo vašo uporabo te spletne strani; z uporabo te spletne strani v celoti sprejmete te pogoje. Če se ne strinjate s temi določili in pogoji ali kateri koli del teh pogojev, tega spletnega mesta ne smete uporabljati.

Če želite uporabljati to spletno mesto, morate imeti vsaj 18 let. Z uporabo te spletne strani in s tem, da se strinjate s temi pogoji in določili, jamčite in izjavljate, da ste stari vsaj 18 let.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo tega spletnega mesta in strinjanjem s temi pogoji se strinjate z uporabo piškotkov našega podjetja v skladu s pogoji Odvetniki Limited politika zasebnosti / politika piškotkov.

Licenca za uporabo spletne strani

Če ni navedeno drugače, Lawyers Limited (korporacija iz Nevade) in / ali njeni dajalci licenc upravljajo blagovno znamko Companies Incorporated in imajo pravice do pravic intelektualne lastnine na spletnem mestu in gradivu na spletnem mestu. Ob upoštevanju spodnje licence so vse te pravice intelektualne lastnine pridržane.

Ogledate si lahko, prenesete samo za namene predpomnilnika in tiskate strani ali drugo vsebino s spletnega mesta za vašo osebno uporabo, ob upoštevanju omejitev, navedenih spodaj in drugje v teh pogojih.

Ne smeš ponovno objavljanje gradiva s te spletne strani (vključno z objavo na drugi spletni strani); material za prodajo, izposojo ali podlicenco s spletne strani; javno prikazovanje gradiva s spletne strani; razmnoževanje, kopiranje, kopiranje ali drugačno uporabo gradiva na tej spletni strani za komercialne namene; urejate ali kako drugače spreminjate material na spletnem mestu; ali redistribuirati gradivo s te spletne strani, razen vsebine, če je, posebej in izrecno na voljo za prerazporeditev.

Kadar je vsebina posebej na voljo za nadaljnjo distribucijo, jo je mogoče distribuirati le s pisnim dovoljenjem izvršnega direktorja odvetniške družbe Lawyers Limited iz Nevade.

Sprejemljiva uporaba

Te spletne strani ne smete uporabljati na noben način, ki povzroča ali bi lahko povzročil škodo na spletni strani ali ovira dostopnost ali dostopnost spletnega mesta; ali na kakršen koli način, ki je nezakonit, nezakonit, goljufiv ali škodljiv ali v povezavi z nezakonitim, nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo.

Te spletne strani ne smete uporabljati za kopiranje, shranjevanje, gostovanje, prenos, pošiljanje, uporabo, objavo ali distribucijo kakršnega koli materiala, ki ga sestavljajo (ali so povezani) z vohunsko programsko opremo, računalniškim virusom, trojanskim konjem, črvom, prijaviteljem pritiskov tipk, korenskim kompletom ali drugimi zlonamerno programsko opremo.

Na tej spletni strani ali v zvezi z njo ne smete izvajati sistematičnih ali avtomatiziranih dejavnosti zbiranja podatkov (vključno z neomejenim strganjem, pridobivanjem podatkov, pridobivanjem in zbiranjem podatkov) brez izrecnega pisnega soglasja podjetja Lawyers Limited.

Te spletne strani ne smete uporabljati za prenos ali pošiljanje neželenih komercialnih sporočil.

Te spletne strani ne smete uporabljati za kakršne koli namene, povezane s trženjem, brez izrecnega pisnega soglasja podjetja Lawyers Limited.

Omejen dostop

Dostop do nekaterih delov te spletne strani je omejen. Lawyers Limited si pridržuje pravico do omejitve dostopa do drugih delov te spletne strani ali celo te celotne spletne strani po lastni presoji.

Če vam Lawyers Limited zagotovi uporabniški ID in geslo za dostop do omejenih območij tega spletnega mesta ali druge vsebine ali storitev, morate zagotoviti, da sta ID in geslo zaupna.

Lawyers Limited lahko po lastni presoji brez odpovedi ali obrazložitve onemogoči vaš uporabniški ID in geslo.

Uporabniška vsebina

V teh splošnih pogojih pomeni »vaša uporabniška vsebina« material (vključno brez besedila, slik, avdio materiala, video materiala in avdiovizualnega materiala), ki ga predložite na to spletno stran, za kakršenkoli namen.

Družbi Lawyers Limited podeljujete svetovno nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, prilagajanje, objavo, prevajanje in distribucijo vaše uporabniške vsebine v katerem koli obstoječem ali prihodnjem mediju. Prav tako družbi Lawyers Limited podeljujete pravico do podlicence teh pravic in pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve teh pravic.

Vaša uporabniška vsebina ne sme biti nezakonita ali nezakonita, ne sme kršiti zakonitih pravic katere koli tretje osebe in ne sme biti sposobna sprožiti sodnih postopkov, bodisi proti vam ali Lawyers Limited ali tretji osebi (v vsakem primeru po kateri koli veljavni zakonodaji).

Na spletno stran ne smete pošiljati nobene uporabniške vsebine, ki je bila ali je bila kdajkoli predmet kakršnega koli ogroženega ali dejanskega pravnega postopka ali druge podobne pritožbe.

Lawyers Limited si pridržuje pravico do urejanja ali odstranjevanja kakršnega koli gradiva, ki je bilo predloženo na to spletno mesto ali shranjeno na strežnikih Lawyers Limited ali gostovano ali objavljeno na tej spletni strani.

Ne glede na pravice Lawyers Limited v skladu s temi pogoji v zvezi z uporabniško vsebino, se Lawyers Limited ne zavezuje, da bo spremljal oddajo takšne vsebine na tej spletni strani ali njeno objavo na tej spletni strani.

Brez garancij

To spletno mesto je na voljo "takšno, kot je", brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih predstavitev ali jamstev. Lawyers Limited ne daje nobenih izjav ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo ali informacijami in gradivi na tej spletni strani.

Brez poseganja v splošnost prejšnjega odstavka, Lawyers Limited ne jamči, da bo to spletno mesto stalno na voljo ali sploh na voljo; ali so informacije na tej spletni strani popolne, resnične, natančne ali ne zavajajoče.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja ali je namenjeno oblikovanju kakršnega koli nasveta. Če potrebujete nasvet v zvezi s pravnimi, davčnimi, finančnimi ali medicinskimi vprašanji, se morate posvetovati z ustreznim strokovnjakom.

Omejitve odgovornosti

Odvetniki Limited ne bodo odgovorni za vas (bodisi po zakonu o stikih, zakonih o odškodninah ali kako drugače) v zvezi z vsebino ali uporabo te spletne strani ali kako drugače v zvezi s tem spletnim mestom:

če je spletno mesto brezplačno ali brez njega, za vsako neposredno izgubo;
za posredno, posebno ali posledično izgubo; ali
za poslovne izgube, izgubo prihodka, dohodka, dobička ali pričakovane prihranke, izgubo pogodb ali poslovnih odnosov, izgubo ugleda ali dobrega imena ali izgubo ali korupcijo informacij ali podatkov.

Te omejitve odgovornosti veljajo tudi, če je bila družba Lawyers Limited izrecno obveščena o morebitni izgubi.

izjeme

Nobena izjava o omejitvi odgovornosti za to spletno mesto ne bo izključila ali omejila kakršne koli zakonske garancije, ki bi jo bilo izključiti ali omejiti nezakonito; in nobena izjava o omejitvi odgovornosti za to spletno mesto ne bo izključila ali omejila odgovornosti Lawyers Limited v zvezi z:

smrt ali telesna poškodba zaradi malomarnosti Lawyers Limited; prevara ali lažno zavajanje družbe Lawyers Limited; ali zadeva, za katero bi bilo nezakonito ali nezakonito, če bi Lawyers Limited izključili ali omejili ali poskušali ali domnevno izključili ali omejili svojo odgovornost.

Razumnost

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da so izključitve in omejitve odgovornosti, določene v tej izjavi o omejitvi odgovornosti, primerne.

Če ne mislite, da so razumni, ne smete uporabljati te spletne strani.

Druge pogodbenice

Strinjate se, da je kot pravna oseba, ki omejuje odgovornost, družba Lawyers Limited, korporacija iz Nevade, zainteresirana za omejitev osebne odgovornosti svojih uradnikov in zaposlenih. Strinjate se, da osebno, proti uradnikom, direktorjem ali zaposlenim družbe Lawyers Limited, ne boste vložili nobene tožbe v zvezi s škodo, ki jo utrpite v zvezi s spletno stranjo.

Brez poseganja v prejšnji odstavek se strinjate, da bodo omejitve jamstev in odgovornosti, določene v tej izjavi o omejitvi odgovornosti, zaščitile uradnike, zaposlene, zastopnike, hčerinske družbe, naslednike, odstopnike in podizvajalce podjetja Lawyers Limited, kot tudi Lawyers Limited

Neizvršljive določbe

Če katera koli določba tega spletnega mesta zavrne ali se zdi, da je neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določb te izjave o omejitvi odgovornosti.

Odškodnina

S tem odškodujete družbo Lawyers Limited in se zavezujete, da bo družba Lawyers Limited obdržala odškodnino za kakršne koli izgube, škodo, stroške, obveznosti in izdatke (vključno brez omejitev pravnih stroškov in zneskov, ki jih Lawyers Limited plača tretji osebi pri reševanju zahtevka ali spora po nasvetu). pravnih svetovalcev Lawyers Limited), ki jih je utrpela ali utrpela družba Lawyers Limited zaradi kakršne koli kršitve katere koli določbe teh pogojev ali kakršne koli trditve, da ste kršili katero koli določbo teh pogojev.

Kršitve teh pogojev

Brez poseganja v druge pravice Lawyers Limited po teh pravilih in pogojih, če kršite te pogoje na kakršen koli način, lahko Lawyers Limited ukrepa tako, kot meni Lawyers Limited, da se ukvarja s kršitvijo, vključno z začasno ustavitvijo dostopa do spletnega mesta in prepovedjo vi dostopate do spletnega mesta, blokirate dostop do spletnega mesta računalnikom, ki uporabljajo vaš IP naslov, se obrnete na svojega ponudnika internetnih storitev in zahtevate, da vam blokira dostop do spletnega mesta in / ali sproži sodni postopek zoper vas.

Sprememba

Odvetniki Limited lahko občasno revidirajo te pogoje. Spremenjeni pogoji bodo veljali za uporabo te spletne strani od datuma objave popravljenih pogojev na tej spletni strani. Redno preverjajte to stran, da se prepričate, da ste seznanjeni s trenutno različico.

Odstop

Odvetniki Limited lahko prenesejo, sklenejo pogodbe ali drugače obravnavajo pravice in / ali obveznosti družbe Lawyers Limited v skladu s temi pogoji, ne da bi vas o tem obvestili ali pridobili vaše privolitve.

Svojimi pravicami in / ali obveznostmi po teh pogojih in pogojih ne smete prenositi, oddajati podizvajalcev ali drugače obravnavati.

Neodvisnost

Če je določba teh pogojev določi s katero koli sodišča ali drugega pristojnega organa, ki je nezakonita in / ali neizvršljiva, bodo ostale določbe ostanejo v veljavi. Če bi katera koli nezakonita in / ali neizvršljiva določba zakonita ali izvršljiva, če so del njega izbrisana, bo ta del se šteje, da se črta in ostali določbo bo še naprej v veljavi.

Celotna pogodba

Ti pogoji predstavljajo celoten dogovor med vami in Lawyers Limited v zvezi z vašo uporabo te spletne strani in nadomeščajo vse prejšnje dogovore v zvezi z vašo uporabo te spletne strani.

Pravo in sodna pristojnost

Ta določila in pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Floride in vsi spori v zvezi s temi pogoji bodo predmet izključne pristojnosti sodišč v okrožju Broward na Floridi.

Registracije in pooblastila

Podrobnosti o Lawyers Limited

Polno ime Lawyers Limited je Lawyers Limited.

Lawyers Limited je registriran v Nevadi.

Registrirani naslov Lawyers Limited je 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Njegov poštni naslov je 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Na Lawyers Limited se lahko obrnete po e-pošti na naslov info@companiesinc.com.

Nazadnje posodobljeno 23. julija 2021

Zahtevajte brezplačne informacije