Lambarka EIN

Bilaabida ganacsiga iyo adeegyada ilaalinta shaqsiyaadka.

Niyad jab

Lambarka EIN

Lambarka Aqoonsiga Canshuuraha ee federaaliga (TIN ama Aqoonsiga canshuurta) ee loo yaqaan lambarka aqoonsiga loo-shaqeeyaha (EIN) waa in lagu helaa isagoo ka xareysanaya foom foomka Adeegga Dakhliga Gudaha. Lambarkan ayaa loo baahan doonaa haddii shirkaddu ay furayso xisaab bangi, ay ka xayirto cashuuraha shaqaalaha, qorto shaqaalaha, abuurto kalsooni, iibsato ganacsi hawl gala, beddelaan magaca shirkadda ama beddelaan nooca hay'adda.

Codsiga Diyaarinta

Shirkadaha Isku-dhafan ayaa kaa caawin doona diyaarinta foomka IRS ee loo adeegsado helista nambarkaaga Aqoonsiga canshuurta.

Helitaanka Aqoonsigaaga Canshuuraha ee Adiga

Shirkadaha Isku-dhafan ayaa kuu badbaadin kara waqtiga oo kuu heli kara lambarkaaga Aqoonsiga canshuurta adiga oo ku jira 24 saacadood gudahood kaliya $ 75.