Doorashada Shirkada

Bilaabida ganacsiga iyo adeegyada ilaalinta shaqsiyaadka.

Niyad jab

Doorashada Shirkada

Foomka IRS Foomka 2553, Qaybta S ee Shirkadda Codsiyada Diyaarinta iyo xereynta ayaa la heli karaa. Waxa jira caqabado wakhti loo baahan yahay in la xareeyo ka dib markii la isku daro iyo sannadihii maaliyadeed ee shirkadaha waaweyn. Fadlan la xiriir khabiir si uu kaaga caawiyo diyaarinta S Corporation.

Foomka Shirkadda

Waxaad kala soo degsan kartaa IRS Foomka 2553 halkan: Codsiga Shirkadda