Nenet e Shkrirjes

Shërbimet e fillimit të biznesit dhe mbrojtjen e pasurisë personale.

Merrni inkorporuar

Nenet e Shkrirjes

Një korporatë ose SHPK duhet të paraqesë certifikata ose nene të shpërbërjes me shtetin për të ndërprerë ekzistencën e kompanisë. Kompanitë e Inkorporuara do t'ju ndihmojnë në paraqitjen e këtyre dokumenteve në ndonjë prej shteteve 50 dhe në disa vende të huaja.

Shitni Korporatën / Kompaninë Tuaj

Në disa raste ekzistenca e korporatës suaj mund të përdoret nga individë që kërkojnë të inkorporojnë një kompani të moshuar. Kompanitë e Inkorporuara mund të blejnë korporatën tuaj nga ju për t'u regjistruar në kompaninë tonë të moshave. Na kontaktoni sot për të parë nëse kualifikoheni për të blerë biznesin tuaj.