Shërbimi i Regjistruar i Agjentit

Shërbimet e fillimit të biznesit dhe mbrojtjen e pasurisë personale.

Merrni inkorporuar

Shërbimi i Regjistruar i Agjentit

Një agjent i regjistruar është ligjërisht i kërkuar nga një korporatë ose kompani me përgjegjësi të kufizuar në pothuajse të gjitha juridiksionet. Agjenti i regjistruar pranon dokumente zyrtare dhe mund të ndihmojë në sigurimin e dokumenteve të caktuara për të mbajtur shoqërinë në gjendje të mirë. Si i tillë, agjenti i regjistruar duhet të jetë i disponueshëm në adresën fizike të shënuar në regjistrimet publike nga 9 në 5 pm ditëve të javës. Kompanitë e Inkorporuara ofrojnë shërbime të regjistruara të agjentëve në të gjitha shtetet e pesëdhjetë dhe disa vende jashtë shtetit. Ju lutemi kontaktoni një bashkëpunëtor për të mësuar më shumë rreth këtij shërbimi. Agjentët e regjistruar janë ligjërisht të kërkuar nga shumica e juridiksioneve.

Kompanitë e Inkorporuara ofrojnë shërbimin FALAS të regjistruar agjent me të gjitha paketat e inkorporimit për vitin e parë.