Zgjedhja e Korporatës S

Shërbimet e fillimit të biznesit dhe mbrojtjen e pasurisë personale.

Merrni inkorporuar

Zgjedhja e Korporatës S

Formulari IRS 2553, Nën Kapitulli S Corporation Përgatitja e aplikacionit zgjedhor dhe shërbimi i dosjeve është në dispozicion. Ekzistojnë disa kufizime kohore që kërkohen pas inkorporimit dhe për vitet fiskale për korporatat ekzistuese. Ju lutemi kontaktoni një specialist për t'ju ndihmuar me përgatitjen e S Corporation.

S Corporation Formulari

Ju mund të shkarkoni Formularin 2553 të IRS këtu: S Corporation Aplikimi