Kompanitë publike Shell për shitje

Shërbimet e fillimit të biznesit dhe mbrojtjen e pasurisë personale.

Merrni inkorporuar

Kompanitë publike Shell për shitje

Mënyra më e shpejtë dhe më e lehtë për të Merrni kompaninë tuaj publike është për të blerë një kompani publike. Një kompani publike shell është një entitet tashmë i inkorporuar që është i regjistruar në KSHZ për të shitur aksionet e saj në publik. Ne kemi një nga inventarët më të mëdhenj të kompanive të rafteve për shitje. Ju mund të keni kompaninë tuaj publike të kopertinës ose korporatën e moshës sa më pak orë 24.

Kompanitë publike për shitje

Pasi ta keni blerë një nga kompanitë tona publike të skuterëve, dokumentet e bashkimit hartohen dhe dorëzohen. Kur bashkoni një kompani private me një kompani publike, ju mbani emrin e biznesit të mbijetuar. Dokumentet e bashkimit janë format ligjore që kombinojnë dy kompanitë tuaja, duke ju lënë me një person juridik i cili është i gatshëm të shesë aksionet e tij në publik. Përmbajtja këtu është vetëm për qëllime informative dhe arsimore. Disa nga kompanitë e listuara më poshtë mund të mos (ende) të tregtohen publikisht. Kjo faqe nuk duhet të konsiderohet të jetë një ofertë për të blerë ose shitur letrat me vlerë. Transaksionet bëhen vetëm përmes avokatëve dhe ndërmjetësuesve të licencuar, siç kërkohet me ligj, dhe jo direkt nëpërmjet kompanisë sonë. Kërkoni këshilla të licencuara ligjore dhe tatimore.