Nevada Asset Protection Trust

Uppstart av företag och personlig skydd av tillgångar.

Bli införlivad

Nevada Asset Protection Trust

Vad är ett Nevada Asset Protection Trust?

Förmögenhetsskyddsförvaltningar i Nevada är självreglerade sparande. Detta innebär att du kan reglera ett förtroende och dra nytta av tillgångarna. Dessutom kan du göra båda och njuta av skydd från framtida borgenärer eller stämningar. När du har överfört tillgångar till ett Nevada Protection Trust, efter två år, skyddar förtroendet din förmögenhet från borgenärer. Om du publicerar tillgångsöverföringen till förtroendet, till exempel i en tidning i Nevada, minskar den tidsramen till sex månader. Således efter det att begränsningsförordningen har löpt ut låser förtroendet dina tillgångar inuti. Därför kan dina borgenärer inte nå dem för att tillfredsställa en dom.

Det finns mycket få begränsningar för förtroendekunder; så länge du inte skapat förtroende för att bedra kända fordringsägare och du uppfyller de enkla driftsformaliteterna, kan Nevadas skyddande lagstiftning ge dig respektabla tillgångsskyddsförmåner. Åtminstone en förvaltare måste vara bosatt i Nevada som är ansvarig för att föra förtroendeposter och lämna in skattekrav. Någon i Nevada behöver primärt förvalta förtroendet. Någon i delstaten Nevada måste vara den primära administratören av förtroendet.

Nevada tjänster

 • Asset Protection Trusts
 • Företag och LLC
 • Office-program
 • Integritetstjänster
 • Etablering av bankkonto
 • Business Credit Program

Vi erbjuder mest Nevada
tjänster såväl som gratis
konsultationer: 1-888-444-4812

Förmögenhetsskydd och betydande kontroll

Förtroendeviklare (du) har betydande kontroll (makt) i förtroendeaktivitet, särskilt om hur förvaltaren gör fördelningar till förtroendemottagare. Du kunde inte direkt beordra en förvaltare att göra en regelbunden betalning till förvaltaren. Om du kunde skulle domaren kunna tvinga dig att använda den makten för att rikta pengar till dina juridiska fiender. Du kan dock begära att distribution ska göras. Dessutom kan du ha vetorätt över distribution till andra förtroendemottagare. Detta gör det möjligt för en förtroendeinrättare att stanna kvar i förarsätet under tillgångsfördelningar. Du har en armlängdsförmåga att påverka tidpunkten och mängden distributioner till dig själv.

En annan sinnesfunktion som är inbyggd i dessa lagar är förtroendeuppgörarens förmåga att fungera som en "investeringsförvaltare". Som sådan kan du ensidigt förvalta och investera förtroende tillgångar. En annan funktion är makten att ta bort och ersätta din Nevada-förvaltare. Slutligen kan du fastställa hur förtroendet distribuerar tillgångar när bosättaren dör genom det vi kallar ”utnämningskraften”.

Förtroendearena för tillgångsskydd är ganska ny i USA och endast ett fåtal stater har antagit lagen om tillgångsskydd. Experter har länge känt Nevada som en affärsvänlig jurisdiktion med gynnsamma företag och LLC-lagar. Domstolar som har visat sig upprätthålla företagsslöjan. Nu har Nevada gått framifrån som den inhemska jurisdiktion som valts för att reglera ett förtroende för tillgångsskydd. Det kommer att gå några år innan rättspraxis utvecklas. Emellertid är lagarna i Nevada tydliga om det skydd de ger till ett väl etablerat och avvecklat förtroende för tillgångsskydd.

Varför Nevada?

Det har sagts att Nevada erbjuder den bästa rättsliga ramen för att skapa och upprätthålla ett inhemskt förtroende för tillgångsskydd. I 2010 fick Nevada tillgångsskydd förtroende ett A +-betyg av Forbes magazine, nationens bästa och den enda staten som fick ett A + av 13.

 • Inga statliga inkomstskatter
 • Inga statliga företagsskatter
 • Den kortaste stadgan för begränsningar för överföring av tillgångar (2 år), som kan vara så kort som 6 månader om den genomförs korrekt
 • Alla borgenärer är hindrade från att få tillgång till förmögenheter, inklusive underhållsbidrag, barnstöd, domar etc.
 • Högsta bevisstandard; varje borgenär som ifrågasätter överföring av tillgångar måste tillhandahålla tydliga och övertygande bevis för avsikt att bedrägeri

Inhemskt tillgångsskydd

Kom ihåg att förtroendet för Nevada tillgångsskydd främst är för Nevada-invånare med Nevada-baserade tillgångar. Rättspraxis ser inte särskilt fördelaktigt ut om bosättaren bor i en annan stat. Vi har sett domare säga: ”Jag bryr mig inte om Nevada har dessa stadgar. Vi har dem inte här i Kalifornien, New York osv. Så jag förordnar förvaltaren att lämna över tillgångarna.

Så, vad är lösningen för invånare som inte är Nevada? Tja, vår organisation har också landets enda “Trigger Trust.” Det är förtroendet som är ett inhemskt, USA-baserat tillgångsskyddstillstånd tills laglig hårdhet träffar. Sedan beslutar förvaltarna att utlösa undsläppsklausulen och omvandla förtroendet till världens starkaste tillgångsskyddsverktyg… .a Cook Islands förtroende. Vårt licensierade, bundna, Cook Islands advokatbyrå än träder in som förvaltare. En förvaltare i Nevada skulle behöva grotta in till amerikanska domstolsbeslut. Med en utländsk förvaltare å andra sidan är de inte skyldiga att följa bestämmelserna från en utländsk domstol, och kan vägra att överlåta förtroendestillgångar till din juridiska fiende.

Förtroende advokat

Advokater och förtroendeföretag upprättar Nevada-förtroenden. Du kan ringa ett av numren ovan och ställa frågor från våra expertkonsulter som hjälper dig och svarar på dina frågor. Alternativt kan du fylla i ett av de gratis konsultationsformulärerna. En av våra advokater kan utarbeta ett förtroende som är skräddarsydd för dina behov.

Diversifiera din tillgångsskyddsplan

Om du redan har en tillgångsskyddsplan på plats erbjuder ett Nevada-förtroende, eller ännu bättre, ett trigger-förtroende, din strategi mångfald. De bästa advokatföretagen för tillgångsskydd i världen rekommenderar att du sprider ditt förmögenhetsskydd i flera fordonsskyddsfordon och i flera tillgångsskydd jurisdiktioner. Detta skulle få din juridiska motståndare att slåss i striden på flera fronter och lägga till en enorm kostnad för de juridiska kostnaderna för att förfölja din rikedom. Ett Nevada-förtroende eller utlöser förtroende kan komplettera alla tillgångsskyddsprogram, offshore eller inhemska.

Tala med en Nevada-affärsservicepersonal idag, gratis konsultationer under normal öppettid, ring 1-888-444-4412