Ändringsförslag

Uppstart av företag och personlig skydd av tillgångar.

Bli införlivad

Ändringsförslag

En ändringsartikel krävs för att ändra inspelad information om ditt företag. Artikeln arkiveras hos ditt statssekreterarkontor på samma sätt som införlivas. De främsta skälen för att lämna in ändringsförslag för företag är:

  • Ändra företagets namn
  • Ändra till beloppet för auktoriserade aktier
  • Ändra till parvärdet för företagsaktier
  • Lägga till eller ta bort styrelseledamöter, officerare, aktieägare

Ändringsartiklar arkiveras och registreras ändringar i dina införlivande. Company Incorporated hjälper dig i beredningen och inlämningen av ändringsartiklar i någon av 50-staterna.

Artiklar om ändrings arkiveringsprocess

Du kan ringa Companies Incorporated och beställa en ändringsartikel och vår juridiska avdelning kommer att förbereda dina dokument. Du kan granska och underteckna ditt ändringsförslag och, när vi har godkänt det, skickar vi in ​​artiklarna till ditt statliga kontor. I allmänhet kommer alla stater att variera med sina arkiveringstider, men när du lämnat in dina företagsregister bör uppdateras med ändringen.

Artiklar om ändringsservice

Du betalar bara serviceavgiften på 199 USD och din stats arkiveringsavgift för hela processen och dina företagsregister kommer att ändras i ett enkelt steg.