Certificate of Good Standing

Uppstart av företag och personlig skydd av tillgångar.

Bli införlivad

Certificate of Good Standing

Autorisationscertifikat eller certifikat för god status är officiella handlingar som anger att företaget är inrättat i ett specifikt tillstånd, att det har betalat alla nödvändiga arkiverings- och registreringsavgifter och att det är behörigt att genomföra affärer i staten. Företag som ingår i företaget kan ordna ett intyg om god ställning från någon av de femtio staterna.