EIN-nummer

Uppstart av företag och personlig skydd av tillgångar.

Bli införlivad

EIN-nummer

Ett federalt skatteidentifikationsnummer (TIN eller skatte-ID), även känt som arbetsgivaridentifikationsnummer (EIN), bör erhållas genom att lämna in ett formulär hos Internal Revenue Service. Detta nummer kommer att krävas om företaget ska öppna ett bankkonto, innehålla skatter för anställda, anställa anställda, skapa ett förtroende, köpa ett operativt företag, ändra företagets namn eller ändra organisationstyp.

Förberedelse av ansökan

Companies Incorporated hjälper dig vid utarbetandet av IRS-formuläret som används för att få ditt skatte-ID-nummer.

Få ditt skatte-ID för dig

Företag som ingår kan spara tid och få ditt ID-nummer för dig inom 24 timmar för endast $ 75.