Utländsk kvalifikation

Uppstart av företag och personlig skydd av tillgångar.

Bli införlivad

Utländsk kvalifikation

Gör affärer i en annan stat

Företag regleras främst på statlig basis. Som sådan finns det tre beteckningar; inhemska, utländska och främmande. Ett inhemskt företag är ett företag som bedriver verksamhet i staten. Om detta företag vill behålla ett kontor i en annan stat skulle det först behöva anmäla sig till staten och anses vara ett ”utländskt” företag. Ett företag som är organiserat i ett annat land skulle betraktas som ”främmande”. Companies Incorporated kommer att hjälpa dig med att utarbeta nödvändig dokumentation för att du ska kunna kvalificera dig för utländsk status så att din LLC eller ditt företag kan verka i en annan stat.

För att utländskt kvalificera ditt inkorporerade företag i ett annat tillstånd måste ett certifikat för god status beställas i ditt hemland och skickas med dina utländska kvalifikationer till utländska staten. Den här tjänsten kräver dokument och arkivering med alla berörda stater. Companies Incorporated gör denna process lätt för dig, berätta bara var du är inbyggd, några detaljer om ditt företag och vilka stater du vill vara kvalificerad till.