Offentliga skalföretag till salu

Uppstart av företag och personlig skydd av tillgångar.

Bli införlivad

Offentliga skalföretag till salu

Det snabbaste och lättaste sättet att göra ta ditt företag offentligt är att köpa en offentligt skalföretag. Ett offentligt skalföretag är ett redan integrerat företag som är registrerat hos SEC för att sälja sina aktier till allmänheten. Vi har en av de största varulagerna till saluföretag. Du kan ha ditt offentliga skalföretag eller äldre företag på så lite som 24 timmar.

Offentliga företag till salu

När du har köpt ett av våra offentliga skalföretag utarbetas och arkiveras fusionsdokument. När du slår samman ett privat företag med ett offentligt företag behåller du namnet på den överlevande verksamheten. Dina fusionsdokument är de juridiska formerna som kombinerar dina två företag, vilket ger dig en juridisk enhet som är redo att sälja sina aktier till allmänheten. Innehållet här är endast för informations- och utbildningsändamål. Vissa av de företag som listas nedan kanske inte (ännu) börsnoteras. Denna sida ska inte betraktas som ett erbjudande om att köpa eller sälja värdepapper. Transaktioner sker endast via en licensierad advokat och mäklare, enligt lag, och inte direkt genom vårt företag. Sök licensierad juridisk och skatterådgivning.