บทความของการแก้ไข

บริการเริ่มต้นธุรกิจและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

รับรวม

บทความของการแก้ไข

จำเป็นต้องมีบทความเกี่ยวกับการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับ บริษัท ของคุณ บทความนี้ยื่นต่อสำนักงานเลขาธิการของรัฐในลักษณะเดียวกับการรวมเข้าด้วยกัน เหตุผลหลักในการยื่นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท คือ:

  • เปลี่ยนชื่อ บริษัท
  • เปลี่ยนเป็นจำนวนหุ้นที่ได้รับอนุญาต
  • เปลี่ยนเป็นมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัท
  • การเพิ่มหรือลบกรรมการผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

บทความของการแก้ไขจะถูกยื่นและบันทึกการเปลี่ยนแปลงในบทความของการรวมตัวกันของคุณ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นจะช่วยคุณในการจัดทำและส่งบทความการแก้ไขในรัฐ 50 ใด ๆ

บทความของกระบวนการยื่นขอแก้ไข

คุณสามารถโทรหา บริษัท ที่รวมและสั่งซื้อบทความของบริการแก้ไขและฝ่ายกฎหมายของเราจะเตรียมเอกสารของคุณ คุณสามารถตรวจสอบและลงนามในการแก้ไขของคุณและเมื่อได้รับการอนุมัติเราจะยื่นบทความกับสำนักงานของคุณ โดยทั่วไปทุกรัฐจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการยื่นอย่างไรก็ตามเมื่อบันทึกข้อมูลองค์กรของคุณควรได้รับการอัพเดตพร้อมการแก้ไข

บทความของบริการแก้ไข

คุณจ่ายเพียงค่าบริการ $ 199 และค่าธรรมเนียมการยื่นของรัฐสำหรับกระบวนการทั้งหมดและบันทึก บริษัท ของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนเดียว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน 2019