ใบรับรองสถานะที่ดี

บริการเริ่มต้นธุรกิจและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

รับรวม

ใบรับรองสถานะที่ดี

หนังสือรับรองการอนุญาตหรือหนังสือรับรองฐานะที่ดีเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุว่า บริษัท ได้รวมอยู่ในสถานะที่ระบุว่า บริษัท ได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นและการลงทะเบียนที่จำเป็นทั้งหมดแล้วและได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจภายในรัฐ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นสามารถจัดให้มีใบรับรองสถานะที่ดีจากใด ๆ ของห้าสิบรัฐ