ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริการเริ่มต้นธุรกิจและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

รับรวม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้และโดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุ 18 อย่างน้อยปี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ในการใช้เว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณยินยอมให้ บริษัท ของเราใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว / นโยบายการบริการคุกกี้ทั่วไป

ใบอนุญาตการใช้เว็บไซต์

General Corporate Services, Inc. (บริษัท เนวาดา) และ / หรือผู้ออกใบอนุญาตใช้งาน บริษัท Incorporated แบรนด์และมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ ภายใต้ใบอนุญาตด้านล่างสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ทั้งหมด

คุณสามารถดูดาวน์โหลดเพื่อการแคชเท่านั้นและพิมพ์หน้าหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อ จำกัด ที่ระบุไว้ด้านล่างและที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่ เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น); ขายให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจากเว็บไซต์; แสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ในที่สาธารณะ; ทำซ้ำทำซ้ำคัดลอกหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า แก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ยกเว้นเนื้อหาหากมีเฉพาะเจาะจงและชัดแจ้งสำหรับการแจกจ่ายซ้ำ

ในกรณีที่มีการเปิดเผยเนื้อหาโดยเฉพาะสำหรับการแจกจ่ายซ้ำเนื้อหานั้นอาจได้รับการแจกจ่ายซ้ำโดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของ General Corporate Services, Inc. ซึ่งเป็น บริษัท เนวาดา

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ทำให้หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือการด้อยค่าของความพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงของเว็บไซต์; หรือในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหลอกลวงหรือเป็นอันตรายหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหลอกลวงหรือเป็นอันตราย

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อคัดลอกจัดเก็บส่งต่อส่งใช้เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ม้าโทรจันเวิร์มการกดแป้นพิมพ์รูตคิตหรืออื่น ๆ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย

คุณต้องไม่ดำเนินกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรืออัตโนมัติ (รวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ในการขูดการขุดข้อมูลการสกัดข้อมูลและการเก็บข้อมูล) ในหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากฝ่ายบริการทั่วไป

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งหรือส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากฝ่ายบริการทั่วไป

การเข้าถึงที่ จำกัด

การเข้าถึงบางพื้นที่ของเว็บไซต์นี้ถูก จำกัด บริการองค์กรทั่วไปขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด การเข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ทั้งหมดนี้ตามดุลยพินิจของฝ่ายบริการองค์กรทั่วไป

หาก General Corporate Services มี ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูก จำกัด ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือบริการอื่น ๆ คุณต้องมั่นใจว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านถูกเก็บเป็นความลับ

บริการองค์กรทั่วไปอาจปิดใช้งาน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณตามดุลยพินิจของฝ่ายบริการทั่วไปของ บริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือคำอธิบาย

เนื้อหาของผู้ใช้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้“ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ” หมายถึงเนื้อหา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความรูปภาพวัสดุเสียงวัสดุวิดีโอและสื่อโสตทัศน์) ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

คุณให้สิทธิ์การใช้งานแก่องค์กรธุรกิจทั่วโลกที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ผูกขาดไม่ต้องเสียค่าสิทธิในการใช้ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่แปลและแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในสื่อที่มีอยู่หรือในอนาคต นอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์แก่การบริการทั่วไปของ บริษัท ในการให้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เหล่านี้ต่อและสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อละเมิดสิทธิ์เหล่านี้

เนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะต้องไม่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของบุคคลที่สามและจะต้องไม่สามารถก่อให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านคุณหรือบริการองค์กรทั่วไปหรือบุคคลที่สาม (ในแต่ละกรณีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) .

คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เคยเป็นหรือเคยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือคุกคามหรือการร้องเรียนที่คล้ายกันอื่น ๆ

บริการองค์กรทั่วไปขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้หรือเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริการองค์กรทั่วไปหรือเป็นเจ้าภาพหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

แม้จะมีสิทธิ์บริการทั่วไปขององค์กรภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้บริการองค์กรทั่วไปจะไม่ดำเนินการเพื่อตรวจสอบการส่งเนื้อหาดังกล่าวไปยังหรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้จัดทำ“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย บริการของ บริษัท ทั่วไปไม่ได้มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลและวัสดุที่มีให้ในเว็บไซต์นี้

หากปราศจากอคติต่อความเป็นสากลของวรรคก่อนบริการทั่วไปขององค์กรไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือให้บริการทั้งหมด หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้สมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำหรือไม่ทำให้เข้าใจผิด

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ก่อให้เกิดขึ้นหรือมีไว้เพื่อประกอบคำแนะนำใด ๆ หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภาษีการเงินหรือการแพทย์คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม

ข้อ จำกัด ของความรับผิด

บริการของ บริษัท ทั่วไปจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายของการติดต่อ, กฎหมายของการฟ้องร้องหรืออื่น ๆ ) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหรือการใช้งานหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้:

ในกรณีที่เว็บไซต์เป็นหรือไม่ได้ให้บริการฟรีสำหรับการสูญเสียโดยตรงใด ๆ ;
สำหรับความสูญเสียทางอ้อมพิเศษหรือผลสืบเนื่อง; หรือ
สำหรับความสูญเสียทางธุรกิจการสูญเสียรายได้กำไรหรือการออมที่คาดหวังการสูญเสียสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจการสูญเสียชื่อเสียงหรือค่าความนิยมหรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลหรือข้อมูล

ข้อ จำกัด ของความรับผิดเหล่านี้มีผลบังคับใช้แม้ว่าการบริการทั่วไปของ บริษัท จะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ข้อยกเว้น

ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้ที่จะไม่รวมหรือ จำกัด การรับประกันใด ๆ โดยนัยตามกฎหมายว่ามันจะผิดกฎหมายที่จะยกเว้นหรือ จำกัด ; และไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้ที่จะไม่รวมหรือจำกัดความรับผิดของบริการทางธุรกิจทั่วไปที่เกี่ยวกับ:

การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายบริการทั่วไป การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงอย่างฉ้อฉลในส่วนของการบริการองค์กรทั่วไป หรือเรื่องที่มันจะผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายสำหรับบริการองค์กรทั่วไปที่จะยกเว้นหรือ จำกัด หรือพยายามหรืออ้างว่าจะยกเว้นหรือ จำกัด ความรับผิด

ความเหมาะสม

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่าการยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้มีเหตุผล

หากคุณไม่คิดว่ามีเหตุผลคุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ฝ่ายอื่น ๆ

คุณยอมรับว่าในฐานะนิติบุคคลที่จำกัดความรับผิด General Corporate Services, Inc. ซึ่งเป็น บริษัท เนวาดามีผลประโยชน์ในการจำกัดความรับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และพนักงานของ บริษัท คุณยอมรับว่าคุณจะไม่นำการเรียกร้องใด ๆ เป็นการส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายบริการองค์กรทั่วไปในแง่ของความสูญเสียที่คุณได้รับจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

คุณยอมรับว่าข้อ จำกัด ของการรับประกันและความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท ตัวแทน บริษัท ย่อยผู้สืบทอดผู้รับมอบหมายและผู้รับเหมาช่วงรวมถึงบริการขององค์กรทั่วไป อิงค์

บทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้หรือพบว่าไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้

การป้องกัน

คุณขอชดใช้ค่าเสียหายจากการบริการทั่วไปของ บริษัท และดำเนินการเพื่อป้องกันการสูญเสียความเสียหายต้นทุนต้นทุนหนี้สินและค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและจำนวนเงินใด ๆ ที่บริการองค์กรทั่วไปจ่ายให้กับบุคคลที่สาม ตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ที่ให้บริการทั่วไป) ที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนจากบริการของ บริษัท ทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการที่คุณฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือจากการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และ เงื่อนไข

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามบริการองค์กรทั่วไปอาจดำเนินการตามที่ฝ่ายบริการธุรกิจทั่วไปเห็นสมควรเพื่อจัดการกับการละเมิดรวมถึงการระงับการเข้าถึงของคุณ เว็บไซต์ห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ปิดกั้นคอมพิวเตอร์โดยใช้ที่อยู่ IP ของคุณจากการเข้าถึงเว็บไซต์ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอให้พวกเขาปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือนำกระบวนการศาลมาฟ้องคุณ

การเปลี่ยนแปลง

บริการองค์กรทั่วไปอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้นับจากวันที่เผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันปัจจุบัน

การมอบหมาย

บริการทั่วไปของ บริษัท อาจถ่ายโอนทำสัญญาย่อยหรือจัดการกับสิทธิ์ของบริการธุรกิจทั่วไปและ / หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณไม่สามารถถ่ายโอนสัญญาย่อยหรือจัดการสิทธิ์และ / หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การแยกกันได้

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกำหนดโดยศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นใดที่จะผิดกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป หากบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้จะถูกต้องตามกฎหมายหรือบังคับใช้หากมีการลบส่วนหนึ่งส่วนนั้นจะถือว่าส่วนนั้นถูกลบและส่วนที่เหลือของบทบัญญัติจะยังคงมีผลต่อไป

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริการองค์กรทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของฟลอริดาและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลภายใน Broward County, Florida

การลงทะเบียนและการอนุญาต

รายละเอียดบริการทั่วไปขององค์กร

ชื่อเต็มของการบริการองค์กรทั่วไปคือการบริการของ บริษัท ทั่วไป, Inc

บริการองค์กรทั่วไปจดทะเบียนในเนวาดา

ที่อยู่จดทะเบียนของ General Corporate Services คือ 701 S Carson St. , Ste. 200, Carson City, NV 89701

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของมันคือ 23638 Lyons Ave #223, Santa Clarita, CA 91321

คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการองค์กรทั่วไปทางอีเมลไปที่ info@companiesinc.com

ขอข้อมูลฟรี