ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริการเริ่มต้นธุรกิจและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

รับรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้และโดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุ 18 อย่างน้อยปี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยินยอมให้บริษัทของเราใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดของ ทนายความ จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัว / นโยบายคุกกี้

ใบอนุญาตการใช้เว็บไซต์

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Lawyers Limited (บริษัทในเนวาดา) และ/หรือผู้อนุญาตดำเนินการแบรนด์บริษัทที่จัดตั้งขึ้นและมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ ภายใต้ใบอนุญาตด้านล่าง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้สงวนไว้

คุณสามารถดูดาวน์โหลดเพื่อการแคชเท่านั้นและพิมพ์หน้าหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อ จำกัด ที่ระบุไว้ด้านล่างและที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่ เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น); ขายให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจากเว็บไซต์; แสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ในที่สาธารณะ; ทำซ้ำทำซ้ำคัดลอกหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า แก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ยกเว้นเนื้อหาหากมีเฉพาะเจาะจงและชัดแจ้งสำหรับการแจกจ่ายซ้ำ

ในกรณีที่เนื้อหามีไว้เพื่อแจกจ่ายต่อโดยเฉพาะ จะสามารถแจกจ่ายซ้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของ Lawyers Limited a Nevada corporation เท่านั้น

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ทำให้หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือการด้อยค่าของความพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงของเว็บไซต์; หรือในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหลอกลวงหรือเป็นอันตรายหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหลอกลวงหรือเป็นอันตราย

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อคัดลอกจัดเก็บส่งต่อส่งใช้เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ม้าโทรจันเวิร์มการกดแป้นพิมพ์รูตคิตหรืออื่น ๆ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย

คุณต้องไม่ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรืออัตโนมัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขูด การทำเหมืองข้อมูล การดึงข้อมูล และการเก็บเกี่ยวข้อมูล) บนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lawyers Limited

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งหรือส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Lawyers Limited

การเข้าถึงที่ จำกัด

การเข้าถึงบางพื้นที่ของเว็บไซต์นี้ถูกจำกัด Lawyers Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ทั้งหมดตามดุลยพินิจของ Lawyers Limited

หาก Lawyers Limited ให้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่จำกัดของเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาหรือบริการอื่น ๆ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับ

Lawyers Limited อาจปิดใช้งาน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณตามดุลยพินิจของ Lawyers Limited แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือคำอธิบาย

เนื้อหาของผู้ใช้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้“ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ” หมายถึงเนื้อหา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความรูปภาพวัสดุเสียงวัสดุวิดีโอและสื่อโสตทัศน์) ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

คุณมอบใบอนุญาตทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แก่ Lawyers Limited เพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปลและแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในสื่อที่มีอยู่หรือในอนาคต คุณยังให้สิทธิ์แก่ Lawyers Limited ในการให้อนุญาตช่วงสิทธิ์เหล่านี้ และสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อละเมิดสิทธิ์เหล่านี้

เนื้อหาผู้ใช้ของคุณต้องไม่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของบุคคลที่สาม และต้องไม่สามารถก่อให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายได้ ไม่ว่ากับคุณหรือ Lawyers Limited หรือบุคคลที่สาม (ในแต่ละกรณีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)

คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เคยเป็นหรือเคยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือคุกคามหรือการร้องเรียนที่คล้ายกันอื่น ๆ

Lawyers Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้ หรือจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Lawyers Limited หรือโฮสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของ Lawyers Limited ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ Lawyers Limited จะไม่ดำเนินการตรวจสอบการส่งเนื้อหาดังกล่าวไปยังหรือการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Lawyers Limited ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลและเนื้อหาที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้

โดยปราศจากอคติต่อความทั่วไปของวรรคก่อน Lawyers Limited ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือพร้อมใช้งานเลย หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ครบถ้วน เป็นความจริง ถูกต้องหรือไม่ทำให้เข้าใจผิด

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ก่อให้เกิดขึ้นหรือมีไว้เพื่อประกอบคำแนะนำใด ๆ หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภาษีการเงินหรือการแพทย์คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม

ข้อ จำกัด ของความรับผิด

Lawyers Limited จะไม่รับผิดต่อคุณ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายการติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการละเมิดหรืออื่น ๆ ) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การใช้งาน หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้:

ในกรณีที่เว็บไซต์เป็นหรือไม่ได้ให้บริการฟรีสำหรับการสูญเสียโดยตรงใด ๆ ;
สำหรับความสูญเสียทางอ้อมพิเศษหรือผลสืบเนื่อง; หรือ
สำหรับความสูญเสียทางธุรกิจการสูญเสียรายได้กำไรหรือการออมที่คาดหวังการสูญเสียสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจการสูญเสียชื่อเสียงหรือค่าความนิยมหรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลหรือข้อมูล

ข้อจำกัดความรับผิดเหล่านี้มีผลบังคับใช้แม้ว่า Lawyers Limited จะได้รับคำแนะนำอย่างชัดแจ้งถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ข้อยกเว้น

ไม่มีข้อความใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์นี้จะยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยนัยตามกฎหมายว่าการยกเว้นหรือจำกัดจะผิดกฎหมาย และไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Lawyers Limited ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ Lawyers Limited; การฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉลในส่วนของ Lawyers Limited; หรือเรื่องที่จะผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับ Lawyers Limited ที่จะยกเว้นหรือจำกัด หรือพยายามหรืออ้างว่าจะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

ความเหมาะสม

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่าการยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้มีเหตุผล

หากคุณไม่คิดว่ามีเหตุผลคุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ฝ่ายอื่น ๆ

คุณยอมรับว่าในฐานะนิติบุคคลจำกัดความรับผิด Lawyers Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเนวาดา มีความสนใจในการจำกัดความรับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำการเรียกร้องใด ๆ เป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของ Lawyers Limited ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียใดๆ ที่คุณประสบเกี่ยวกับเว็บไซต์

โดยปราศจากอคติต่อวรรคข้างต้น คุณตกลงว่าข้อจำกัดของการรับประกันและความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้จะปกป้องเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย และผู้รับเหมาช่วงของ Lawyers Limited รวมถึง Lawyers Limited

บทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้หรือพบว่าไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้

การป้องกัน

คุณขอชดใช้ค่าเสียหาย Lawyers Limited และดำเนินการเพื่อให้ Lawyers Limited ชดใช้ค่าเสียหายต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและจำนวนเงินใดๆ ที่ Lawyers Limited จ่ายให้กับบุคคลที่สามในการระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทตามคำแนะนำ ของที่ปรึกษากฎหมายของ Lawyers Limited) เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนจาก Lawyers Limited ซึ่งเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โดยปราศจากอคติต่อสิทธิ์อื่นๆ ของ Lawyers Limited ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง Lawyers Limited อาจดำเนินการตามที่ Lawyers Limited เห็นควรที่จะจัดการกับการละเมิด รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ การห้าม คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ บล็อกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ IP ของคุณไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอให้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ และ/หรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณ

การเปลี่ยนแปลง

Lawyers Limited อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะนำไปใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้นับจากวันที่เผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขบนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันปัจจุบัน

การมอบหมาย

Lawyers Limited อาจโอน ทำสัญญาช่วง หรือจัดการกับสิทธิ์และ/หรือภาระผูกพันของ Lawyers Limited ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณไม่สามารถถ่ายโอนสัญญาย่อยหรือจัดการสิทธิ์และ / หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การแยกกันได้

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกำหนดโดยศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นใดที่จะผิดกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป หากบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้จะถูกต้องตามกฎหมายหรือบังคับใช้หากมีการลบส่วนหนึ่งส่วนนั้นจะถือว่าส่วนนั้นถูกลบและส่วนที่เหลือของบทบัญญัติจะยังคงมีผลต่อไป

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Lawyers Limited ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของฟลอริดาและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลภายใน Broward County, Florida

การลงทะเบียนและการอนุญาต

รายละเอียดของทนายความ จำกัด

ชื่อเต็มของ Lawyers Limited คือ Lawyers Limited

Lawyers Limited จดทะเบียนในเนวาดา

ที่อยู่จดทะเบียนของ Lawyers Limited คือ 701 S Carson St., Ste. 200, คาร์สันซิตี, NV 89701

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของมันคือ 23638 Lyons Ave #223, Santa Clarita, CA 91321

คุณสามารถติดต่อ Lawyers Limited ทางอีเมลไปที่ info@companiesinc.com

อัปเดตล่าสุดเมื่อ 23 กรกฎาคม 2021

ขอข้อมูลฟรี