Numero ng EIN

Mga serbisyo sa start-up at personal na proteksyon sa pag-aari ng negosyo.

Kumuha ng Incorporated

Numero ng EIN

Ang isang numero ng pagkakakilanlan ng federal tax (TIN o ID ng buwis) na kilala rin bilang numero ng pagkakakilanlan ng employer (EIN) ay dapat makuha sa pamamagitan ng pag-file ng isang form sa Internal Revenue Service. Ang bilang na ito ay kinakailangan kung ang kumpanya ay magbubukas ng isang bank account, magbawas ng mga buwis para sa mga empleyado, mag-hire ng mga empleyado, lumikha ng isang tiwala, bumili ng operating negosyo, baguhin ang pangalan ng kumpanya o baguhin ang uri ng samahan.

Paghahanda ng Application

Ang mga Incorporated ng Kumpanya ay tutulong sa iyo sa paghahanda sa IRS form na ginamit upang makuha ang iyong numero ng ID ng buwis.

Pagkuha ng Iyong Buwis ID para sa Iyo

Ang mga Incorporated ng Kumpanya ay maaaring makatipid sa iyo ng oras at makuha ang iyong numero ng ID ng buwis para sa iyo sa loob ng mga oras na 24 para lamang sa $ 75.