Rehistradong Serbisyo ng Ahente

Mga serbisyo sa start-up at personal na proteksyon sa pag-aari ng negosyo.

Kumuha ng Incorporated

Rehistradong Serbisyo ng Ahente

Ang isang Rehistradong Ahente ay isang legal na iniaatas ng isang korporasyon o limitadong pananagutan ng kumpanya sa halos lahat ng hurisdiksyon. Ang nakarehistrong ahente ay tumatanggap ng mga opisyal na dokumento at maaaring makatulong upang matiyak na ang ilang mga dokumento ay isinampa upang mapanatili ang kumpanya sa mabuting kalagayan. Kung gayon, ang nakarehistrong ahente ay dapat makuha sa pisikal na address na nakalista sa mga pampublikong talaan mula 9 hanggang 5 sa mga karaniwang araw. Ang mga Kumpanya Incorporated ay nag-aalok ng mga rehistradong serbisyo ng ahente sa lahat ng limampung estado at ilang mga lokasyon sa ibang bansa. Mangyaring makipag-ugnay sa isang kasosyo upang malaman ang higit pa tungkol sa serbisyong ito. Ang mga rehistradong ahente ay legal na iniaatas ng karamihan sa mga hurisdiksyon.

Ang mga Kumpanya Incorporated ay nag-aalok ng LIBRENG rehistradong serbisyo ng ahente sa lahat ng mga pakete ng pagsasama para sa unang taon.