S Corporation Election

Mga serbisyo sa start-up at personal na proteksyon sa pag-aari ng negosyo.

Kumuha ng Incorporated

S Corporation Election

IRS Form 2553, Sub Chapter S Corporation Available ang paghahanda at paghaharap ng aplikasyon sa halalan. Mayroong mga hadlang sa oras na kinakailangan upang magsumite pagkatapos ng pagsasama at para sa mga taon ng pananalapi para sa mga umiiral na korporasyon. Mangyaring makipag-ugnay sa isang espesyalista upang tulungan ka sa paghahanda ng S Corporation.

S Corporation Form

Maaari mong i-download ang IRS Form 2553 dito: S Corporation Application