Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga serbisyo sa start-up at personal na proteksyon sa pag-aari ng negosyo.

Kumuha ng Incorporated

Mga Tuntunin at Kundisyon

MGA TUNTUNIN AT MGA KUNDISYON SA WEBSITE

Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay namamahala sa iyong paggamit ng website na ito; sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito, tinatanggap mo nang buo ang mga tuntunin at kundisyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon o anumang bahagi ng mga tuntunin at kundisyon na ito, hindi mo dapat gamitin ang website na ito.

Dapat kang hindi bababa sa 18 na taong gulang na gamitin ang website na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito at sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga tuntunin at kondisyon na iyong pinatutunayan at kumakatawan na ikaw ay hindi bababa sa 18 na taong gulang.

Ang website na ito ay gumagamit ng cookies. Sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito at pagsang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon na ito, pumayag ka sa paggamit ng cookies ng aming kumpanya alinsunod sa mga tuntunin ng patakaran sa privacy / patakaran ng privacy ng Pangkalahatang Mga Serbisyo sa Corporate.

Lisensya na Gamitin ang Website

Maliban kung ipinahayag, ang General Corporate Services, Inc. (isang korporasyon ng Nevada) at / o ang mga tagapaglisensya nito ay nagpapatakbo ng tatak ng Mga Kumpanya Incorporated at may mga karapatan sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa website at materyal sa website. Sumasailalim sa lisensya sa ibaba, ang lahat ng mga karapatang intelektuwal na ari-arian ay nakalaan.

Maaari mong tingnan, i-download para lamang sa mga layunin ng pag-cache, at i-print ang mga pahina o iba pang nilalaman mula sa website para sa iyong sariling personal na paggamit, napapailalim sa mga paghihigpit na itinakda sa ibaba at sa ibang lugar sa mga tuntunin at kundisyon.

Hindi ka dapat muling ilimbag ang materyal mula sa website na ito (kasama ang muling paglalathala sa isa pang website); magbenta, magrenta o sub-lisensya na materyal mula sa website; ipakita ang anumang materyal mula sa website nang publiko; kopyahin, doble, kopyahin o kung hindi man ay pagsamantalahan ang materyal sa website na ito para sa isang layuning pangkalakalan; i-edit o kung hindi man ay baguhin ang anumang materyal sa website; o muling ipamahagi ang materyal mula sa website na ito maliban sa nilalaman, kung mayroon man, partikular at malinaw na ginawang magagamit para sa muling pamamahagi.

Kung saan ang nilalaman ay partikular na ginawang magagamit para sa muling pamimigay, maaari lamang itong maibahagi sa pamamagitan ng nakasulat na pahintulot mula sa isang executive ng General Corporate Services, Inc. isang Nevada corporation.

Katanggap-tanggap na Paggamit

Hindi mo dapat gamitin ang website na ito sa anumang paraan na nagdudulot, o maaaring maging sanhi, pinsala sa website o pagpapahina ng availability o accessibility ng website; o sa anumang paraan na labag sa batas, ilegal, mapanlinlang o nakakapinsala, o may kaugnayan sa anumang labag sa batas, iligal, mapanlinlang o mapanganib na layunin o aktibidad.

Hindi mo dapat gamitin ang website na ito upang kopyahin, iimbak, i-host, ipadala, ipadala, gamitin, i-publish o ipamahagi ang anumang materyal na binubuo ng (o naka-link sa) anumang spyware, virus ng computer, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit o iba pa malisyosong software ng computer.

Hindi ka dapat magsagawa ng anumang sistematikong o awtomatikong mga aktibidad sa pagkolekta ng data (kasama ang walang limitasyong pag-scrape, pagmimina ng data, pagkuha ng data at pag-aani ng data) sa o kaugnay sa website na ito nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng General Corporate.

Hindi mo dapat gamitin ang website na ito upang magpadala o magpadala ng hindi hinihinging mga komersyal na komunikasyon.

Hindi mo dapat gamitin ang website na ito para sa anumang mga layunin na may kaugnayan sa marketing nang walang express nakasulat na pahintulot ng General Corporate Services.

Restricted Access

Ang pag-access sa ilang mga lugar ng website na ito ay pinaghihigpitan. Karapatan ng Pangkalahatang Corporate Services ang paghigpitan ang pag-access sa iba pang mga lugar ng website na ito, o sa katunayan ang buong website na ito, sa paghuhusga ng Pangkalahatang Corporate Services.

Kung ang Pangkalahatang Mga Serbisyong Pangkalusugan ay nagbibigay sa iyo ng isang user ID at password upang ma-access mo ang mga pinaghihigpitang lugar ng website na ito o iba pang nilalaman o serbisyo, dapat mong tiyakin na ang user ID at password ay pinananatiling kumpidensyal.

Maaaring hindi paganahin ng Mga Pangkalahatang Serbisyo ng Corporate ang iyong ID ng gumagamit at password sa tanging paghuhusga ng Pangkalahatang Corporate Services nang walang abiso o paliwanag.

Nilalaman ng User

Sa mga tuntunin at kundisyon na ito, ang "nilalaman ng iyong user" ay nangangahulugang materyal (kabilang ang walang limitasyong teksto, mga larawan, materyal na audio, materyal ng video at audio-visual na materyal) na isinumite mo sa website na ito, para sa anumang layunin.

Nagbibigay ka sa Pangkalahatang Mga Serbisyong Pangkalusugan ng isang buong mundo, hindi na mababawi, di-eksklusibong, royalty-free na lisensya upang gamitin, kopyahin, iakma, i-publish, isalin at ipamahagi ang nilalaman ng iyong user sa anumang mayroon o hinaharap na media. Pinagkalooban mo rin sa Pangkalahatang Mga Serbisyo sa Korporasyon ang karapatang sub-lisensya ang mga karapatang ito, at ang karapatang magdala ng pagkilos para sa paglabag sa mga karapatang ito.

Ang nilalaman ng iyong gumagamit ay hindi dapat labag sa batas o labag sa batas, hindi dapat lumabag sa mga ligal na karapatan ng anumang third party, at hindi dapat makapagbigay ng ligal na aksyon laban sa iyo o sa Pangkalahatang Corporate Services o isang third party (sa bawat kaso sa ilalim ng anumang naaangkop na batas) .

Hindi ka dapat magsumite ng anumang nilalaman ng user sa website na o kailanman ay ang paksa ng anumang nanganganib o aktwal na legal na paglilitis o iba pang katulad na reklamo.

May karapatang ang Pangkalahatang Corporate Services na mag-edit o mag-alis ng anumang materyal na isinumite sa website na ito, o nakaimbak sa mga server ng General Corporate Services, o naka-host o nai-publish sa website na ito.

Sa kabila ng mga karapatan ng Pangkalahatang Corporate Services sa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon na ito na may kaugnayan sa nilalaman ng gumagamit, ang Pangkalahatang Corporate Services ay hindi nagsisikap na subaybayan ang pagsusumite ng naturang nilalaman sa, o ang paglalathala ng naturang nilalaman sa, website na ito.

walang Warranty

Ang website na ito ay ibinigay "bilang ay" nang walang anumang mga representasyon o mga garantiya, ipahayag o ipinahiwatig. Ang Pangkalahatang Mga Serbisyong Pangkorporasyon ay walang mga representasyon o mga garantiya na may kaugnayan sa website na ito o sa impormasyon at mga materyales na ibinigay sa website na ito.

Nang walang pagkiling sa pangkalahatan ng mga nabanggit na talata, ang Pangkalahatang Mga Serbisyong Pangkalusugan ay hindi nagpapahintulot na ang website na ito ay patuloy na magagamit, o magagamit sa lahat; o ang impormasyon sa website na ito ay kumpleto, totoo, tumpak o hindi nakaliligaw.

Wala sa website na ito ang bumubuo, o ang ibig sabihin ay bumubuo, payo ng anumang uri. Kung nangangailangan ka ng payo na may kaugnayan sa anumang legal, buwis, pinansiyal o medikal na bagay dapat kang sumangguni sa isang angkop na propesyonal.

Limitasyon ng Pananagutan

Ang mga Pangkalahatang Serbisyong Pangkalusugan ay hindi mananagot sa iyo (maging sa ilalim ng batas ng pakikipag-ugnay, ang batas ng mga gawain o iba pa) na may kaugnayan sa mga nilalaman ng, o paggamit ng, o sa ibang paraan na may kaugnayan sa, sa website na ito:

sa lawak na ang website ay o hindi ibinibigay ng libreng-bayad, para sa anumang direktang pagkawala;
para sa anumang di-tuwiran, espesyal o kinahihinatnan pagkawala; o
para sa anumang pagkalugi ng negosyo, pagkawala ng kita, kita, kita o inaasahang savings, pagkawala ng mga kontrata o mga relasyon ng negosyo, pagkawala ng reputasyon o kabaitan, o pagkawala o katiwalian ng impormasyon o data.

Ang mga limitasyon ng pananagutan ay nalalapat kahit na ang Pangkalahatang Mga Serbisyong Pangkalusugan ay malinaw na pinapayuhan ng potensyal na pagkawala.

Exceptions

Wala sa disclaimer ng website na ito ang magbubukod o maglilimita sa anumang warranty na ipinahiwatig ng batas na labag sa batas na ibukod o limitahan; at walang anuman sa disclaimer ng website na ito ang magbubukod o maglilimita sa pananagutan ng Pangkalahatang Corporate Services tungkol sa anumang:

pagkamatay o personal na pinsala na dulot ng kapabayaan ng General Corporate Services; pandaraya o mapanlinlang na maling paglalarawan sa bahagi ng Pangkalahatang Serbisyo sa Korporasyon; o bagay na labag sa batas o labag sa batas para sa Pangkalahatang Mga Serbisyo ng Korporasyon na ibukod o limitahan, o upang tangkain o hangaring ibukod o limitahan, ang pananagutan nito.

Reasonableness

Sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito, sumasang-ayon ka na ang mga pagbubukod at limitasyon ng sagutin itinakda sa website na ito disclaimer ay makatwirang.

Kung hindi mo sa tingin ang mga ito ay mga makatwirang, hindi mo dapat gamitin ang website na ito.

Iba pang mga Partido

Tinatanggap mo na, bilang isang limitasyon sa pananagutan na nililimitahan, ang General Corporate Services, Inc., isang korporasyon ng Nevada, ay may interes na malimitahan ang personal na pananagutan ng mga opisyal at empleyado nito. Sumasang-ayon ka na hindi ka magdadala ng anumang personal na paghahabol laban sa mga opisyal, direktor o empleyado ng Pangkalahatang Corporate Services tungkol sa anumang pagkalugi na dinanas mo na may kaugnayan sa website.

Nang walang pagtatangi sa nabanggit na talata, sumasang-ayon ka na ang mga limitasyon ng mga garantiya at pananagutan na nakalagay sa disclaimer ng website na ito ay mapoprotektahan ang mga opisyal, empleyado, ahente, subsidiary, mga kahalili, tagapagtalaga, magtalaga at sub-kontratista pati na rin ang Pangkalahatang Mga Serbisyo sa Corporate, Inc.

Hindi maipapatupad na Mga Probisyon

Kung ang anumang probisyon ng ito website disclaimer ay, o nakitang, hindi maipapatupad sa ilalim ng nalalapat na batas, na hindi makakaapekto sa napapatupad ng iba pang mga probisyon ng ito website disclaimer.

Bayad-pinsala

Sa pamamagitan nito, binibigyan mo ng bayad ang Pangkalahatang Mga Serbisyo ng Corporate at magsisikap na mapanatili ang kabayaran sa Pangkalahatang Serbisyo ng Corporate laban sa anumang pagkalugi, pinsala, gastos, pananagutan at gastos (kasama ang walang limitasyon sa mga ligal na gastos at anumang halagang binayaran ng Pangkalahatang Mga Serbisyo sa Korporasyon sa isang ikatlong partido sa pag-areglo ng isang paghahabol o pagtatalo sa payo ng mga ligal na tagapayo ng Pangkalahatang Serbisyo ng Corporate) na natamo o dinanas ng Pangkalahatang Serbisyo ng Korporasyon na nagmula sa anumang paglabag sa iyo ng anumang pagkakaloob ng mga tuntunin at kundisyon na ito, o nagmula sa anumang paghahabol na nilabag mo ang anumang probisyon ng mga tuntuning ito at kundisyon

Mga paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na Ito

Nang walang pagtatangi sa iba pang mga karapatan ng Pangkalahatang Corporate Services sa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon na ito, kung lalabagin mo ang mga tuntunin at kundisyon na ito sa anumang paraan, ang Pangkalahatang Mga Serbisyo sa Corporate ay maaaring gumawa ng pagkilos tulad ng sa tingin ng Pangkalahatang Corporate Services na pakitunguhan ang paglabag, kabilang ang pagsuspinde ng iyong pag-access sa website, na nagbabawal sa iyo mula sa pag-access sa website, pagharang sa mga computer gamit ang iyong IP address mula sa pag-access sa website, pakikipag-ugnay sa iyong service provider ng internet upang hilingin na harangan nila ang iyong pag-access sa website at / o pagdadala sa iyo ng paglilitis sa korte.

Pagkakaiba-iba

Maaaring baguhin ng Pangkalahatang Mga Serbisyong Pangkalusugan ang mga tuntuning ito at mga kondisyon mula sa oras-sa-oras. Ang mga binagong termino at kondisyon ay ilalapat sa paggamit ng website na ito mula sa petsa ng paglalathala ng binagong mga termino at kundisyon sa website na ito. Mangyaring suriin ang pahinang ito nang regular upang matiyak na pamilyar ka sa kasalukuyang bersyon.

Trabaho

Ang Pangkalahatang Corporate Services ay maaaring maglipat, sub-kontrata o kung hindi man ay makitungo sa mga karapatan at / o obligasyon ng Pangkalahatang Corporate Services sa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon na ito nang hindi aabisuhan sa iyo o makuha ang iyong pahintulot.

Hindi mo maaaring ilipat, sub-kontrata o kung hindi man ay makitungo sa iyong mga karapatan at / o mga obligasyon sa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon.

Ihiwalay

Kung ang isang probisyon ng mga tuntunin at kundisyon na ito ay tinutukoy ng anumang hukuman o ibang karampatang awtoridad na labag sa batas at / o hindi maipapatupad, ang iba pang mga probisyon ay patuloy na may bisa. Kung ang anumang labag sa batas at / o hindi maipapatupad na probisyon ay legal o maipapatupad kung ang bahagi nito ay tinanggal, ang bahaging iyon ay ituturing na tatanggalin, at ang natitirang bahagi ng probisyon ay patuloy na magkakabisa.

Buong Kasunduan

Ang mga tuntunin at kundisyon ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at General Corporate Services kaugnay sa iyong paggamit ng website na ito, at pinalitan ang lahat ng nakaraang mga kasunduan sa paggalang sa iyong paggamit ng website na ito.

Batas at Jurisdiction

Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay pamamahalaan at ipahiwatig alinsunod sa mga batas ng Florida, at anumang mga pagtatalo na may kaugnayan sa mga tuntunin at kundisyon na ito ay sasailalim sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte sa loob ng Broward County, Florida.

Pagrehistro at Awtorisasyon

Mga detalye ng Pangkalahatang Corporate Services

Ang buong pangalan ng General Corporate Services ay General Corporate Services, Inc.

Ang mga Pangkalahatang Serbisyong Korporasyon ay nakarehistro sa Nevada.

Ang rehistradong address ng Pangkalahatang Corporate Services ay 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Ang mailing address nito ay 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Maaari kang makipag-ugnay sa General Corporate Services sa pamamagitan ng email sa info@companiesinc.com.

Humiling ng Libreng Impormasyon