Şartlar ve koşullar

İş kurma ve kişisel varlık koruma hizmetleri.

Incorporated Olun

Şartlar ve koşullar

WEB SİTESİ KOŞULLARI

Bu şartlar ve koşullar bu web sitesini kullanımınızı yönetir; bu web sitesini kullanarak, bu hüküm ve koşulları tam olarak kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm ve koşullara veya bu hüküm ve koşulların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Bu web sitesini kullanmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Bu web sitesini kullanarak ve bu şartlar ve koşulları kabul ederek, en az 18 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan ediyorsunuz.

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak ve bu şartlar ve koşulları kabul ederek, Şirketimizin Genel Kurumsal Hizmetler gizlilik politikası / çerez politikası koşullarına uygun olarak çerez kullanmasını kabul etmiş sayılırsınız.

Web Sitesini Kullanma Lisansı

Aksi belirtilmedikçe, General Corporate Services, Inc. (bir Nevada şirketi) ve / veya lisans verenleri, Şirketleri Anonim markasını işletmektedir ve web sitesinde fikri mülkiyet haklarına ve web sitesindeki materyale ilişkin haklara sahiptir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak, tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bu şartlar ve koşullar altında, aşağıda ve başka yerlerde belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, yalnızca önbelleğe alma amaçları için görüntüleyebilir, indirebilir ve web sitesinden kendi kişisel kullanımınız için sayfalar veya diğer içerikleri yazdırabilirsiniz.

Yapmamalısın bu web sitesindeki materyali yeniden yayınlayın (başka bir web sitesinde yayınlanma dahil); web sitesinden satış, kiralama veya alt lisans materyalleri; web sitesinden herhangi bir materyali halka göstermek; ticari olarak bu web sitesinde bulunan materyalleri çoğaltmak, kopyalamak, kopyalamak veya başka şekillerde kullanmak; web sitesindeki herhangi bir materyali düzenlemek veya başka şekilde değiştirmek; veya varsa, özel olarak ve açıkça yeniden dağıtım için uygun kılınan içerik hariç, bu web sitesindeki materyali yeniden dağıtma.

İçeriğin özellikle yeniden dağıtıma sunulması durumunda, yalnızca General Corporate Services, Inc.'in bir Nevada şirketi bir yöneticisinin yazılı izni ile yeniden dağıtılabilir.

Kabul Edilebilir Kullanım

Bu web sitesini, web sitesine zarar verecek veya web sitesinin erişilebilirliğinin veya bozulmasına neden olan herhangi bir şekilde kullanmamalısınız; yasadışı, hileli veya zararlı veya yasadışı, yasadışı, dolandırıcılık veya zararlı amaç veya faaliyetlerle bağlantılı olarak herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

Herhangi bir spyware, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş kaydedici, rootkit ve diğer (veya bağlı) oluşur herhangi bir materyal yayınlamak veya dağıtmak, kullanımı göndermek, mağaza, ev sahibi, iletmek, kopyalamak için bu web sitesini kullanmamalısınız kötü niyetli bilgisayar yazılımı.

General Corporate Services'in açık yazılı izni olmadan bu web sitesi ile ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti (sınırsız kazıma, veri madenciliği, veri toplama ve veri toplama dahil) yapmamalısınız.

Bu web sitesini, istenmeyen ticari iletişim iletmek veya göndermek için kullanmamalısınız.

Genel Kurumsal Hizmetlerin yazılı izni olmadan bu web sitesini pazarlama ile ilgili hiçbir amaçla kullanmamalısınız.

Kısıtlı Erişim

Bu web sitesinin belirli alanlarına erişim sınırlıdır. Genel Kurumsal Hizmetler, Genel Kurumsal Hizmetlerin takdirine bağlı olarak, bu web sitesinin diğer alanlarına veya bu web sitesinin tümüne erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar.

General Corporate Services size bu web sitesinin sınırlı alanlarına veya diğer içerik veya servislere erişebilmenizi sağlamak için bir kullanıcı kimliği ve şifre sağlıyorsa, kullanıcı kimliğinin ve şifrenin gizli kalmasını sağlamalısınız.

Genel Kurumsal Hizmetler, Genel Kurumsal Hizmetler'in tamamen kendi takdirine bağlı olarak kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi bildirimde veya açıklamada bulunmadan devre dışı bırakabilir.

Kullanıcı İçeriği

Bu hüküm ve koşullarda, "kullanıcı içeriği" ne olursa olsun amaç için, bu web sitesine göndermek (sınırlama metin, görüntü, ses malzeme, video materyali ve görsel-işitsel malzeme olmamak üzere) malzeme anlamına gelir.

Genel Kurumsal Hizmetlere, kullanıcı içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, çevirmek ve dağıtmak için dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verirsiniz. Ayrıca, Genel Kurumsal Hizmetlere, bu hakların alt lisansını verme ve bu hakların ihlali için dava açma hakkını vermiş olursunuz.

Kullanıcı içeriğiniz yasadışı veya yasadışı olmamalı, hiçbir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal etmemeli ve kendinize veya Genel Kurumsal Hizmetlere veya üçüncü bir tarafa (geçerli bir yasa uyarınca her durumda) karşı yasal işlem yapılmamalı .

Herhangi bir tehdit veya gerçek yasal işlem veya benzeri bir şikayetin konusu olan veya hiç görülmemiş bir web sitesine kullanıcı içeriği göndermemelisiniz.

General Corporate Services, bu web sitesine gönderilen veya General Corporate Services'in sunucularında saklanan, bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan materyalleri düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

Genel Kurumsal Hizmetlerin, kullanıcı içeriğine ilişkin olarak bu şartlar ve koşullar altındaki haklarına rağmen, Genel Kurumsal Hizmetler, bu içeriğin bu web sitesinde yayınlanmasını veya bu web sitesinde yayınlanmasını izlemeyi taahhüt etmemektedir.

hiçbir Garanti

Bu web sitesi, açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır. Genel Kurumsal Hizmetler, bu web sitesi veya bu web sitesinde verilen bilgi ve materyallerle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Yukarıda belirtilen paragrafın genelliğine halel getirmeksizin, Genel Kurumsal Hizmetler bu web sitesinin sürekli erişilebilir olacağını veya hiç bulunmayacağını garanti etmemektedir; veya bu web sitesindeki bilgiler eksiksiz, doğru, doğru veya yanıltıcı değildir.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türden tavsiye oluşturmaz veya teşkil etmez. Herhangi bir yasal, vergi, finansal veya tıbbi konu ile ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa uygun bir uzmana danışmalısınız.

Sorumluluk Sınırlamaları

Genel Kurumsal Hizmetler, bu sitenin içeriğiyle veya bu sitenin içeriğiyle, kullanımıyla veya başka bir şekilde bağlantılı olarak (temas yasası uyarınca, işkence yasası veya başka bir şekilde) size karşı sorumlu olmayacaktır:

web sitesinin herhangi bir doğrudan zarar için ücretsiz olduğu veya sağlanamadığı ölçüde;
dolaylı, özel veya kayıplara ilişkin; veya
herhangi bir iş kayıpları, gelir, gelir, kar veya tasarruf, sözleşme veya iş ilişkileri kaybı, itibar ya da itibar kaybı ya da kayıp ya da bilgi veya veri bozulması kaybı.

Bu sorumluluk sınırlamaları, Genel Kurumsal Hizmetler'e potansiyel olarak açıkça zarar verilmiş olsa bile uygulanır.

İstisnalar

Bu web sitesindeki hiçbir sorumluluk reddi beyannamesi, hariç tutmanın ya da sınırlandırmanın yasalara aykırı olacağına dair hiçbir garanti vermez; ve bu web sitesinde yer alan hiçbir sorumluluk reddi beyanı, Genel Kurumsal Hizmetlerin aşağıdakilerle ilgili sorumluluğunu dışlamaz veya sınırlandırmaz:

Genel Kurumsal Hizmetlerin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; Genel Kurumsal Hizmetler adına sahtekarlık veya hileli beyan; veya Genel Kurumsal Hizmetlerin sorumluluğunu dışlamanın ya da sınırlamanın ya da sınırlandırmanın ya da sınırlandırmanın teşebbüsünün yasaklanmasının yasadışı ya da yasadışı olacağını veya

Reasonableness

Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesi beyanda belirtilen yükümlülüğün istisnalar ve sınırlamalar makul olduğunu kabul edersiniz.

Onlar makul olduğunu düşünüyorum yoksa, bu web sitesini kullanmanız gerekir.

Diğer partiler

Bir Nevada kuruluşu olan Genel Şirket Hizmetleri A.Ş.'nin, borç sınırlandırma kuruluşu olarak, memurlarının ve çalışanlarının kişisel sorumluluklarını sınırlama konusunda bir ilgisi olduğunu kabul edersiniz. Web sitesi ile bağlantılı olarak uğradığınız kayıplarla ilgili olarak Genel Kurumsal Hizmetlerin memurlarına, yöneticilerine veya çalışanlarına karşı herhangi bir kişisel talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

Yukarıdaki paragrafa halel getirmeksizin, bu web sitesinde sorumluluk reddi sınırlamalarının ve Genel Kurumsal Hizmetlerin görevlilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, iştiraklerini, haleflerini, görevlendiricilerini ve alt yüklenicilerini ve ayrıca Genel Kurumsal Hizmetlerini koruyacağını, A.Ş.

Uygulanamayan Hükümler

Bu web sitesi reddi herhangi bir hükmü veya yürürlükteki yasalara göre uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu web sitesi reddi diğer hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

tazminat

Genel Kurumsal Hizmetlerini tazmin etmekte ve Genel Kurumsal Hizmetlerin herhangi bir zarar, tazminat, masraf, yükümlülük ve giderlere karşı tazmin edilmesini taahhüt etmektesiniz (yasal giderler ve Genel Kurumsal Hizmetler tarafından bir hak talebinde veya anlaşmazlığın çözümünde üçüncü bir tarafa ödenen herhangi bir miktar dahil). Genel Kurumsal Hizmetlerin hukuki danışmanlarının tavsiyesi üzerine), bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün ihlali nedeniyle ortaya çıkmış Genel Kurumsal Hizmetler'in uğradığı veya bunlara maruz kaldığı ya da bu şartların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz iddiasından doğan koşullar.

Bu Hüküm ve Koşulların İhlalleri

Genel Kurumsal Hizmetler'in bu şartlar ve koşullar altındaki diğer haklarına halel getirmeksizin, bu şartlar ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz durumunda, Genel Kurumsal Hizmetler, Genel Kurumsal Hizmetlerin erişiminizi askıya alma dahil olmak üzere ihlalle başa çıkmak için uygun gördüğü şekilde hareket edebilir. web sitesi, sizi web sitesine erişimini yasaklayan, IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişimini engelleyen, web sitesine erişiminizi engellemelerini istemek ve / veya aleyhinize dava açmak için internet servis sağlayıcınıza başvurarak.

Varyasyon

Genel Kurumsal Hizmetler zaman zaman bu hüküm ve koşulları gözden geçirebilir. Revize edilen şartlar ve koşullar, bu web sitesinin kullanımı için revize edilen şartlar ve koşulların bu web sitesinde yayınlanması tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Mevcut sürümü iyi bildiğinizden emin olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Atama

Genel Kurumsal Hizmetler, sizi bilgilendirmeden veya onayınızı almadan Genel Kurumsal Hizmetlerin bu hüküm ve koşullar altındaki hak ve / veya yükümlülüklerini devredebilir, alt sözleşmeleri yapabilir veya başka türlü işlem yapabilir.

Sen, alt-sözleşme ya da transfer aksi bu şart ve koşullar altında hak ve / veya yükümlülüklerini ile anlaşma olmayabilir.

Bölünebilirlik

Bu hüküm ve koşulların bir hükmünün herhangi bir mahkeme ya da diğer yetkili makamlarca yasadışı ve / veya uygulanamaz olduğu tespit edilmesi halinde, diğer hükümler yürürlükte kalacaktır. Yasadışı ve / veya uygulanamaz herhangi bir hüküm, eğer bir kısmı silinmişse yasal ya da uygulanabilir olursa, bu bölüm silinmiş sayılır ve hüküm devam eder.

Bütün Anlaşma

Bu şartlar ve koşullar, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak siz ve Genel Kurumsal Hizmetler arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili önceki tüm anlaşmaların yerine geçer.

Kanun ve Yargı

Bu şartlar ve koşullar Florida yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve bu şartlar ve koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık Florida, Broward County, Florida'daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Kayıtlar ve Yetkiler

Genel Kurumsal Hizmetler detayları

General Corporate Services'in tam adı General Corporate Services, Inc.'dir.

Genel Kurumsal Hizmetler Nevada'da tescillidir.

Genel Kurumsal Hizmetlerin kayıtlı adresi 701 S Carson St., Ste. 200, Carson Şehri, NV 89701

Posta adresi 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

General Corporate Services ile iletişim için info@companiesinc.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ücretsiz Bilgi İste