Şartlar ve koşullar

İş kurma ve kişisel varlık koruma hizmetleri.

Dahil Olun

Şartlar ve koşullar

WEB SİTESİ KOŞULLARI

Bu şartlar ve koşullar bu web sitesini kullanımınızı yönetir; bu web sitesini kullanarak, bu hüküm ve koşulları tam olarak kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm ve koşullara veya bu hüküm ve koşulların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Bu web sitesini kullanmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Bu web sitesini kullanarak ve bu hüküm ve koşulları kabul ederek en az 18 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan etmektesiniz.

Bu web sitesi tanımlama bilgileri kullanır. Bu web sitesini kullanarak ve bu hüküm ve koşulları kabul ederek, Şirketimizin Genel Kurumsal Hizmetler gizlilik politikası / tanımlama bilgileri politikası koşullarına uygun olarak tanımlama bilgilerini kullanmasına izin vermiş olursunuz.

Web Sitesini Kullanma Lisansı

Aksi belirtilmedikçe, General Corporate Services, Inc. (bir Nevada şirketi) ve / veya lisans verenleri, Companies Incorporated markasını işletmektedir ve web sitesindeki ve web sitesindeki materyaldeki fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak, tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bu şartlar ve koşullar altında, aşağıda ve başka yerlerde belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, yalnızca önbelleğe alma amaçları için görüntüleyebilir, indirebilir ve web sitesinden kendi kişisel kullanımınız için sayfalar veya diğer içerikleri yazdırabilirsiniz.

Yapmamalısın bu web sitesindeki materyalleri yeniden yayınlamak (başka bir web sitesinde yayınlama dahil); web sitesinden malzeme satmak, kiralamak veya alt lisans vermek; web sitesindeki herhangi bir materyali halka açık olarak gösterin; ticari amaçla bu web sitesindeki materyali çoğaltmak, çoğaltmak, kopyalamak veya başka şekilde kullanmak; web sitesindeki herhangi bir materyali düzenlemek veya başka şekilde değiştirmek; veya varsa, özellikle ve açıkça yeniden dağıtıma sunulan içerik hariç olmak üzere bu web sitesindeki materyalleri yeniden dağıtmak.

İçeriğin özellikle yeniden dağıtıma sunulduğu durumlarda, yalnızca bir Nevada şirketi olan General Corporate Services, Inc.'in bir yöneticisinin yazılı izni ile yeniden dağıtılabilir.

Kabul Edilebilir Kullanım

Bu web sitesini, web sitesine zarar verecek veya web sitesinin erişilebilirliğinin veya bozulmasına neden olan herhangi bir şekilde kullanmamalısınız; yasadışı, hileli veya zararlı veya yasadışı, yasadışı, dolandırıcılık veya zararlı amaç veya faaliyetlerle bağlantılı olarak herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

Herhangi bir spyware, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş kaydedici, rootkit ve diğer (veya bağlı) oluşur herhangi bir materyal yayınlamak veya dağıtmak, kullanımı göndermek, mağaza, ev sahibi, iletmek, kopyalamak için bu web sitesini kullanmamalısınız kötü niyetli bilgisayar yazılımı.

Genel Kurumsal Hizmetlerin açık yazılı izni olmadan bu web sitesinde veya bu web sitesinde herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti (kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleştirmemelisiniz.

Bu web sitesini, istenmeyen ticari iletişim iletmek veya göndermek için kullanmamalısınız.

Genel Kurumsal Hizmetlerin açık yazılı izni olmadan bu web sitesini pazarlama ile ilgili herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

Kısıtlı Erişim

Bu web sitesinin belirli alanlarına erişim sınırlıdır. Genel Kurumsal Hizmetler, Genel Kurumsal Hizmetlerin takdirine bağlı olarak, bu web sitesinin diğer alanlarına veya aslında bu web sitesinin tamamına erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar.

Genel Kurumsal Hizmetler, bu web sitesinin kısıtlı alanlarına veya diğer içerik veya hizmetlere erişmenizi sağlamak için size bir kullanıcı kimliği ve şifre sağlıyorsa, kullanıcı kimliğinin ve şifresinin gizli tutulmasını sağlamalısınız.

Genel Kurumsal Hizmetler, Kullanıcı Kimliğinizi ve parolanızı Genel Kurumsal Hizmetlerin tamamen kendi takdirine bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın veya açıklama yapmaksızın devre dışı bırakabilir.

Kullanıcı İçeriği

Bu hüküm ve koşullarda, "kullanıcı içeriği" ne olursa olsun amaç için, bu web sitesine göndermek (sınırlama metin, görüntü, ses malzeme, video materyali ve görsel-işitsel malzeme olmamak üzere) malzeme anlamına gelir.

Genel Kurumsal Hizmetlere, kullanıcı içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans veriyorsunuz. Ayrıca Genel Kurumsal Hizmetlere bu haklara alt lisans verme ve bu hakların ihlali için dava açma hakkı da veriyorsunuz.

Kullanıcı içeriğiniz yasa dışı veya yasa dışı olmamalı, herhangi bir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal etmemeli ve ister size, ister Genel Kurumsal Hizmetler'e veya üçüncü bir tarafa (her durumda geçerli herhangi bir yasa kapsamında) karşı yasal işlem başlatmamalıdır. .

Herhangi bir tehdit veya gerçek yasal işlem veya benzeri bir şikayetin konusu olan veya hiç görülmemiş bir web sitesine kullanıcı içeriği göndermemelisiniz.

Genel Kurumsal Hizmetler, bu web sitesine gönderilen veya Genel Kurumsal Hizmetlerin sunucularında saklanan veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan herhangi bir materyali düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

Genel Kurumsal Hizmetlerin bu şartlar ve koşullar kapsamındaki kullanıcı içeriğiyle ilgili haklarına bakılmaksızın, Genel Kurumsal Hizmetler bu tür içeriğin bu web sitesine sunulmasını veya bu web sitesinde yayınlanmasını izleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

hiçbir Garanti

Bu web sitesi, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. Genel Kurumsal Hizmetler, bu web sitesi veya bu web sitesinde sağlanan bilgi ve materyallerle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Yukarıdaki paragrafın genelliğine halel getirmeksizin, Genel Kurumsal Hizmetler, bu web sitesinin sürekli olarak erişilebilir veya herhangi bir şekilde kullanılabilir olacağını garanti etmez; veya bu web sitesindeki bilgiler eksiksiz, doğru, doğru veya yanıltıcı değildir.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türden tavsiye teşkil etmez veya teşkil etmez. Herhangi bir yasal, vergi, mali veya tıbbi konuyla ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun bir profesyonele danışmalısınız.

Sorumluluk Sınırlamaları

Genel Kurumsal Hizmetler, bu web sitesinin içeriği veya kullanımı veya bununla bağlantılı olarak size karşı (iletişim kanunu, haksız fiil kanunu veya başka bir şekilde) sorumlu olmayacaktır:

herhangi bir doğrudan kayıp için web sitesinin ücretsiz olarak sunulması veya sunulmaması;
dolaylı, özel veya kayıplara ilişkin; veya
herhangi bir iş kayıpları, gelir, gelir, kar veya tasarruf, sözleşme veya iş ilişkileri kaybı, itibar ya da itibar kaybı ya da kayıp ya da bilgi veya veri bozulması kaybı.

Bu sorumluluk sınırlamaları, Genel Kurumsal Hizmetlere potansiyel kayıp hakkında açıkça bilgi verilmiş olsa bile geçerlidir.

İstisnalar

Bu web sitesindeki sorumluluk reddi beyanındaki hiçbir şey, hariç tutmanın veya sınırlandırmanın yasalara aykırı olduğu kanunun ima ettiği hiçbir garantiyi hariç tutmaz veya sınırlamaz; ve bu web sitesindeki sorumluluk reddi beyanı, Genel Kurumsal Hizmetlerin aşağıdakilerle ilgili sorumluluğunu hariç tutmaz veya sınırlamaz:

Genel Kurumsal Hizmetlerin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; Genel Kurumsal Hizmetler kısmında sahtekarlık veya sahtekarlık amaçlı yanlış beyan; veya Genel Kurumsal Hizmetlerin sorumluluğunu dışlamasının veya sınırlamasının veya sınırlamaya teşebbüs etmesinin veya sınırlandırmaya çalışmasının yasa dışı veya yasa dışı olacağı.

Reasonableness

Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesi beyanda belirtilen yükümlülüğün istisnalar ve sınırlamalar makul olduğunu kabul edersiniz.

Onlar makul olduğunu düşünüyorum yoksa, bu web sitesini kullanmanız gerekir.

Diğer partiler

Bir Nevada şirketi olan General Corporate Services, Inc.'in sorumluluk sınırlayıcı bir tüzel kişi olarak, memurlarının ve çalışanlarının kişisel sorumluluğunu sınırlandırma menfaatine sahip olduğunu kabul edersiniz. Web sitesiyle bağlantılı olarak uğradığınız herhangi bir kayıpla ilgili olarak Genel Kurumsal Hizmetler yetkilileri, yöneticileri veya çalışanlarına karşı kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

Yukarıdaki paragrafa halel getirmeksizin, bu web sitesi sorumluluk reddinde belirtilen garanti ve sorumluluk sınırlamalarının, Genel Kurumsal Hizmetlerin görevlilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, yan kuruluşlarını, haleflerini, görevlilerini ve alt yüklenicilerini ve Genel Kurumsal Hizmetleri koruyacağını, Inc.

Uygulanamayan Hükümler

Bu web sitesi reddi herhangi bir hükmü veya yürürlükteki yasalara göre uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu web sitesi reddi diğer hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

tazminat

İşbu belge ile Genel Kurumsal Hizmetleri tazmin edersiniz ve Genel Kurumsal Hizmetleri herhangi bir kayıp, hasar, maliyet, yükümlülük ve masrafa karşı tazmin etmeyi taahhüt edersiniz (bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal masraflar ve bir iddia veya anlaşmazlığın çözümünde Genel Kurumsal Hizmetler tarafından üçüncü bir tarafa ödenen tutarlar dahil) Genel Kurumsal Hizmetlerin yasal danışmanlarının tavsiyesi üzerine) bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünün sizin tarafınızdan ihlal edilmesinden kaynaklanan veya bu şartların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinize dair herhangi bir iddiadan kaynaklanan Genel Kurumsal Hizmetler tarafından maruz kalınan veya maruz kalan koşullar.

Bu Hüküm ve Koşulların İhlalleri

Genel Kurumsal Hizmetlerin bu hüküm ve koşullar altındaki diğer haklarına halel getirmeksizin, bu hüküm ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz, Genel Kurumsal Hizmetler, ihlalle başa çıkmak için uygun gördüğü hallerde, bu ihlale erişiminizin askıya alınması dahil olmak üzere, web sitesi, web sitesine erişmenizi yasaklayan, IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişimini engelleyen, web sitesine erişiminizi engellemelerini istemek için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçme ve / veya aleyhinize dava açma.

Varyasyon

Genel Kurumsal Hizmetler, bu hüküm ve koşulları zaman zaman revize edebilir. Bu web sitesinde revize edilen hüküm ve koşulların yayınlandığı tarihten itibaren bu web sitesinin kullanımı için revize edilmiş hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Mevcut sürüme aşina olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Atama

Genel Kurumsal Hizmetler, sizi bilgilendirmeden veya izninizi almadan bu hüküm ve koşullar kapsamındaki Genel Kurumsal Hizmetlerin haklarını ve / veya yükümlülüklerini devredebilir, alt sözleşme yapabilir veya başka şekilde ele alabilir.

Sen, alt-sözleşme ya da transfer aksi bu şart ve koşullar altında hak ve / veya yükümlülüklerini ile anlaşma olmayabilir.

Bölünebilirlik

Bu hüküm ve koşulların bir hükmünün herhangi bir mahkeme ya da diğer yetkili makamlarca yasadışı ve / veya uygulanamaz olduğu tespit edilmesi halinde, diğer hükümler yürürlükte kalacaktır. Yasadışı ve / veya uygulanamaz herhangi bir hüküm, eğer bir kısmı silinmişse yasal ya da uygulanabilir olursa, bu bölüm silinmiş sayılır ve hüküm devam eder.

Bütün Anlaşma

Bu şartlar ve koşullar, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle Genel Kurumsal Hizmetler arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Kanun ve Yargı

Bu şartlar ve koşullar Florida yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve bu hüküm ve koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Broward County, Florida'daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Kayıtlar ve Yetkiler

Genel Kurumsal Hizmetlerin ayrıntıları

General Corporate Services'in tam adı General Corporate Services, Inc.'dir.

Genel Kurumsal Hizmetler Nevada'da kayıtlıdır.

Genel Kurumsal Hizmetlerin kayıtlı adresi 701 S Carson St., Ste. 200, Carson Şehri, NV 89701

Posta adresi 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321'dir.

Genel Kurumsal Hizmetlerle info@companiesinc.com adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Son Güncelleme: 14 Ocak 2019

Ücretsiz Bilgi İsteyin