Các bài báo về sự giải thể

Dịch vụ khởi sự kinh doanh và bảo vệ tài sản cá nhân.

Hợp nhất

Các bài báo về sự giải thể

Một công ty hoặc LLC phải nộp giấy chứng nhận hoặc điều khoản giải thể cho nhà nước để chấm dứt sự tồn tại của công ty. Công ty Hợp nhất sẽ hỗ trợ bạn nộp các giấy tờ này ở bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang và một số địa điểm nước ngoài.

Bán công ty / công ty của bạn

Trong một số trường hợp, sự tồn tại của công ty bạn có thể được sử dụng bởi những cá nhân đang muốn kết hợp một công ty lâu đời. Công ty Incorporated có thể mua công ty của bạn từ bạn để liệt kê trong danh bạ các công ty lâu đời của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để xem bạn có đủ điều kiện để mua doanh nghiệp của mình hay không.

Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 2019 năm XNUMX