Số EIN

Khởi nghiệp kinh doanh và dịch vụ bảo vệ tài sản cá nhân.

Nhận hợp nhất

Số EIN

Mã số thuế liên bang (TIN hoặc ID thuế) còn được gọi là số nhận dạng người sử dụng lao động (EIN) phải được lấy bằng cách nộp một biểu mẫu với Sở Thuế vụ. Con số này sẽ được yêu cầu nếu công ty sẽ mở tài khoản ngân hàng, khấu trừ thuế cho nhân viên, thuê nhân viên, tạo niềm tin, mua một doanh nghiệp hoạt động, thay đổi tên công ty hoặc thay đổi loại hình tổ chức.

Chuẩn bị hồ sơ

Các công ty được hợp nhất sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị mẫu IRS được sử dụng để lấy số ID thuế của bạn.

Lấy ID thuế cho bạn

Các công ty được hợp nhất có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và có được số ID thuế cho bạn trong vòng 24 chỉ với $ 75.