Số EIN

Dịch vụ khởi sự kinh doanh và bảo vệ tài sản cá nhân.

Hợp nhất

Số EIN

Mã số thuế liên bang (TIN hoặc ID thuế) còn được gọi là số nhận dạng người sử dụng lao động (EIN) phải được lấy bằng cách nộp đơn cho Sở Thuế vụ. Số này sẽ được yêu cầu nếu công ty chuẩn bị mở tài khoản ngân hàng, khấu trừ thuế cho nhân viên, thuê nhân viên, tạo niềm tin, mua một doanh nghiệp đang hoạt động, đổi tên công ty hoặc thay đổi loại hình tổ chức.

Chuẩn bị ứng dụng

Công ty được hợp nhất sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị biểu mẫu IRS được sử dụng để lấy số ID thuế của bạn.

Lấy mã số thuế cho bạn

Công ty Hợp nhất có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và lấy số ID thuế cho bạn trong vòng 24 giờ chỉ với 75 đô la.

Cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 2015 năm XNUMX