Bầu cử Tổng công ty S

Khởi nghiệp kinh doanh và dịch vụ bảo vệ tài sản cá nhân.

Nhận hợp nhất

Bầu cử Tổng công ty S

IRS Form 2553, Sub Chương S Corporation Dịch vụ chuẩn bị và nộp đơn bầu cử có sẵn. Có những hạn chế về thời gian cần thiết để nộp sau khi kết hợp và trong năm tài chính cho các tập đoàn hiện có. Vui lòng liên hệ với một chuyên gia để giúp bạn chuẩn bị S Corporation.

Mẫu S Corporation

Bạn có thể tải xuống Mẫu IRS 2553 tại đây: Ứng dụng S Corporation