Bầu cử Tổng công ty S

Dịch vụ khởi sự kinh doanh và bảo vệ tài sản cá nhân.

Hợp nhất

Bầu cử Tổng công ty S

IRS Mẫu 2553, Tiểu Chương S Corporation Dịch vụ chuẩn bị và nộp đơn đăng ký Bầu cử có sẵn. Có những ràng buộc về thời gian để nộp đơn sau khi hợp nhất và trong các năm tài chính đối với các công ty hiện có. Vui lòng liên hệ với chuyên gia để giúp bạn chuẩn bị S Corporation.

S Corporation Form

Bạn có thể tải xuống Biểu mẫu IRS 2553 tại đây: Ứng dụng S Corporation

Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 2017 năm XNUMX