Amanqaku oLungiso

Ukuqala kweshishini kunye neenkonzo zokukhusela iiasethi zobuqu.

Dityaniswa

Amanqaku oLungiso

Inqaku lesilungiso liyadingeka ukutshintsha ulwazi olurekhodiweyo malunga nombutho wakho. Inqaku lifayilishwe kwi-ofisi yombhali welizwe lakho, ngendlela efanayo nokubandakanya. Izizathu eziphambili zokugcwalisa amanqaku okulungiswa kwemibutho yile:

  • Guqula igama leNkampani
  • Guqula kwiXabiso leZabelo eziGunyazisiweyo
  • Guqula kwiXabiso lexabiso leZabelo zeZiko
  • Ukongeza okanye Ukususa abalawuli, amaGosa, abanini zabelo

Amanqaku ohlengahlengiso afayilishwa kwaye abhalwe utshintsho kumanqaku akho okufakwa. Iinkampani eziHlanganisiweyo ziya kukunceda ekulungiseleleni nasekungeniseni amanqaku ezilungiso nakweyiphi na i-50.

Amanqaku oLungiso lweNkqubo yokuFayila

Ungatsalela umnxeba iiNkampani eziHlanganisiweyo kwaye u-odole inqaku lenkonzo yolungiso kwaye isebe lethu lezomthetho liya kulungisa amaxwebhu akho. Ungajonga kwaye utyikitye isilungiso sakho kwaye, sakuba sivunyiwe, siya kuwabeka amanqaku kwiofisi yakho yaseburhulumenteni. Ngokubanzi onke amazwe aya kwahluka ngamaxesha abo okufayilisha, nangona kunjalo, wakube efayilishe iirekhodi zakho zenkampani kufuneka zihlaziywe ngolungiso.

Amanqaku oLungiso lweNkonzo

Uhlawula nje umrhumo wenkonzo eyi- $ 199 kunye nemali yokufayilisha yombuso kuyo yonke le nkqubo kwaye iirekhodi zombutho wakho ziya kutshintshwa kube linyathelo elinye elilula.