Isiqinisekiso sokuma okuhle

Ukuqala kweshishini kunye neenkonzo zokukhusela iiasethi zobuqu.

Fumana

Isiqinisekiso sokuma okuhle

Izatifikethi zokuGunyazwa okanye iziQinisekiso zokuma kweMeko elungileyo ngamaxwebhu asemthethweni athi inkampani ibandakanyiwe kwisimo esithile, ukuba ihlawule yonke intlawulo yokufaka iifayile kunye nobhaliso, kwaye igunyazisiwe ukuba yenze ishishini ngaphakathi kurhulumente. Iinkampani ezifakelweyo zinokucwangcisa isatifikethi sokuma okuhle nakuphi na ukubangamashumi amahlanu.