Imibandela

Ukuqala kwebhizinisi nezinsizakalo zokuvikela impahla.

Thola Ukuhlanganiswa

Imibandela

IMISEBENZI EWEBSITE NEMIHLAZO

Le mibandela nemibandela ilawula ukusetshenziswa kwakho kwale website; ngokusebenzisa le website, wamukela le migomo nemibandela ngokugcwele. Uma ungavumelani nale migomo nemibandela noma iyiphi ingxenye yale migomo nemibandela, akumelwe usebenzise le website.

Kufanele ube neminyaka engu-18 okungenani yokusebenzisa le webhusayithi. Ngokusebenzisa le webhusayithi futhi ngokuvuma le migomo nemibandela uyikhipha futhi umele ukuthi okungenani uneminyaka engu-18.

Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi. Ngokusebenzisa le webhusayithi futhi uvumelana nale migomo nemibandela, uyavuma ukusetshenziswa kwenkampani yethu ngamakhukhi ngokuya ngemigomo yenqubomgomo / yenqubomgomo yenqubomgomo yobumfihlo ye-General Corporate Services.

Ilayisense Yokusebenzisa Iwebhusayithi

Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, iGeneral Corporate Services, Inc. (inkampani eyiNevada) kanye / noma abanikezeli bayo abanamalayisense basebenzisa uphawu lweCompanies Incorporate futhi banamalungelo emalungelo obunikazi bempahla kwiwebhusayithi nezinto ezibonakalayo kuwebhusayithi. Ngokuya ngaphansi kwelayisense elingezansi, wonke la malungelo obuhlakani bendawo agodliwe.

Ungabuka, ulande izinhloso zokugcina i-caching kuphela, bese uphrinta amakhasi noma okunye okuqukethwe kuwebhusayithi ukuze ukwazi ukuzisebenzisela wena, ngokuya ngemikhawulo ebekwe ngezansi nakwezinye izindawo ngale migomo nemibandela.

Akumele phinda ushicilele izinto ezivela kule webhusayithi (kufaka phakathi ukuphindisela kwenye iwebhusayithi); thengisa, uqashe noma usebenzise ilayisense elincane kuwebhusayithi; bonisa noma yikuphi ukwaziswa okuvela kuwebhusayithi emphakathini; ukukhiqiza kabusha, ukuphinda kabili, ukukopisha noma ukuxhaphaza okunye okuqukethwe kule webhusayithi ngenhloso yokuhweba; hlela noma uguqule okunye okuqukethwe kuwebhusayithi; noma sabalalisa kabusha okuqukethwe okuvela kule webhusayithi ngaphandle kokuqukethwe, uma kukhona, ngokuqondile nangokucacile okwenziwe kutholakala ukuze kusatshalaliswe kabusha.

Lapho okuqukethwe kwenziwa kutholakale ngokuqondile ukuze kusatshalaliswe kabusha, kungasatshalaliswa kuphela ngemvume ebhaliwe evela kumphathi weGeneral Corporate Services, Inc. inhlangano yeNevada.

Ukusetshenziswa okwamukelekayo

Akumelwe usebenzise le website nganoma iyiphi indlela ebangela, noma ingabangela, ukulimaza kuwebhusayithi noma ukulimala kokutholakala noma ukutholakala kwewebsite; noma nganoma iyiphi indlela engekho emthethweni, engekho emthethweni, inkohliso noma eyingozi, noma mayelana nanoma yikuphi injongo engekho emthethweni, engekho emthethweni, inkohliso noma eyingozi noma umsebenzi.

Akufanele usebenzise le webhusayithi ukukopisha, ukugcina, ukusingatha, ukuthumela, ukuthumela, ukusebenzisa, ukushicilela noma ukusabalalisa noma yikuphi ukwaziswa okuqukethe (noma kuxhunyiwe) noma yiliphi i-spyware, igciwane lekhompyutha, ihhashi leThrojani, imbungu, i-keystroke logger, i-rootkit noma enye isofthiwe yekhompyutha enonya.

Akumelwe uqhube noma yimiphi imisebenzi ehlelekile noma eqoqwayo yokuqoqa idatha (kufaka phakathi ukusikwa kokukhawulelwa, ukumiswa kwedatha, ukukhishwa kwedatha nokuvunwa kwedatha) noma ngokuhlobene nale webhusayithi ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye-General Corporate Services.

Akumelwe usebenzise lewebhusayithi ukuze uthumele noma uthumele ukuxhumana okungavunyelwe kwezohwebo.

Akumele usebenzise le webhusayithi ngezinhloso ezihlobene nokumaketha ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye-General Corporate Services.

Ukufinyelela Okuvinjelwe

Ukufinyelela ezindaweni ezithile zale webhusayithi kuvinjelwe. I-General Corporate Services inelungelo lokukhawulela ukufinyelela kwezinye izindawo zale webhusayithi, noma ngempela le webhusayithi, ngokubona kweGeneral Corporate Services.

Uma i-General Corporate Services ikunikeza i-ID yomsebenzisi nephasiwedi ukuze ukwazi ukufinyelela ezindaweni ezivinjelwe kule webhusayithi noma okunye okuqukethwe noma izinsizakalo, kufanele uqinisekise ukuthi i-ID yomsebenzisi nephasiwedi zigcinwa ziyimfihlo.

Izinsizakalo Ezijwayelekile Zobumbano zingakhubaza i-ID yakho yomsebenzisi ne-password ekucabangeni okukodwa kweCorporate Services ngaphandle kwesaziso noma incazelo.

Okuqukethwe Komsebenzisi

Kule migomo nemibandela, "okuqukethwe kwakho komsebenzisi" kusho izinto (okufaka ngaphandle kokunciphisa umbhalo, izithombe, izinto ezilalelwayo, impahla yevidiyo kanye nezinto ezibukwayo) ozihambisa kule website, nganoma iyiphi inhloso.

Unikeza i-General Corporate Services ilayisensi yomhlaba wonke, engenakuphikiswa, engakhethi, yasebukhosini ukusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukuguqula, ukuhumusha, ukuhumusha kanye nokusabalalisa okuqukethwe kwakho komsebenzisi kunoma iyiphi imidiya ekhona noma yesikhathi esizayo. Unikeza futhi kwa-General Corporate Services ilungelo lokuthola amalayisense amancane lawo, kanye nelungelo lokuletha isenzo sokwephulwa kwala malungelo.

Okuqukethwe kwakho komsebenzisi akumele kube ngokungemthetho noma okungekho emthethweni, akumele kwephule noma yiliphi ilungelo lomthetho lomuntu wesithathu, futhi akumele kube namandla okuthi enze isenzo sezomthetho ukuthi sithathwe kuwe noma ngabe-General Corporate Services noma umuntu wesithathu (esimweni ngasinye ngaphansi komthetho osebenzayo) .

Akumelwe uhambise noma yikuphi okuqukethwe komsebenzisi kwiwebusayithi noma okuye kwaba yinkinga yanoma yiziphi izinqubo ezisongelwayo noma zangempela zomthetho noma esinye isikhalazo esifanayo.

I-General Corporate Services inelungelo lokuhlela noma lokususa noma iyiphi impahla engeniswe kule webhusayithi, noma egcinwe kumaseva weGeneral Corporate Services, noma isingathwe noma ishicilelwe kule webhusayithi.

Ngaphandle kokubheka amalungelo weGeneral Corporate Services ngaphansi kwale migomo nemibandela maqondana nokuqukethwe komsebenzisi, i-General Corporate Services ayizibekeli ukuqaphela ukulethwa kwalokhu okuqukethwe, noma ukushicilelwa kwalokhu okuqukethwe kule webhusayithi.

Awekho amawaranti

Le webhusayithi inikezwe "njengoba injalo" ngaphandle kwezethulo noma ama-warranties, iveza noma iveziwe. I-General Corporate Services ayenzi izethulo noma ama-waranti maqondana nale webhusayithi noma imininingwane nezinto zokwenziwa kule webhusayithi.

Ngaphandle kokubandlulula ekuveleni kwendima eyandulelayo, i-General Corporate Services ayigunyazi ukuthi le webhusayithi izotholakala njalo, noma itholakale nhlobo; noma imininingwane ekule webhusayithi iphelele, iyiqiniso, inembile noma ayidukisi.

Akukho lutho kule webhusayithi okwakha, noma okuhloselwe ukwakha, izeluleko zaluphi uhlobo. Uma udinga izeluleko maqondana nanoma iyiphi into esemthethweni, yentela, yezezimali noma yezokwelapha kufanele uthinte uchwepheshe ofanele.

Ukulinganiselwa Kwemfanelo

Izinsizakalo Ezijwayelekile Zobumbano ngeke zikubophezele (noma ngabe kungaphansi komthetho wokuxhumana, umthetho wamathekisi noma ngenye indlela) maqondana nokuqukethwe, noma ukusetshenziswa kwe, noma ngenye indlela ehlobene nale webhusayithi:

kuze kufike lapho iwebhusayithi ingekho noma ihlinzekwa mahhala, nganoma yikuphi ukulahleka okuqondile;
noma yikuphi ukulahlekelwa okungaqondile, okukhethekile noma okulinganayo; noma
noma yikuphi ukulahlekelwa kwebhizinisi, ukulahlekelwa kwemali, imali engenayo, inzuzo noma ukulondolozwa okulindelekile, ukulahlekelwa kwezivumelwano noma ubudlelwane bebhizinisi, ukulahlekelwa idumela noma ukuthakazelelwa, noma ukulahleka noma inkohlakalo yolwazi noma idatha.

Le mikhawulo yesikweletu iyasebenza noma ngabe ngabe i-General Corporate Services yelulekwe ngokusobala ngokulahleka okungaba khona.

Ukuxolela

Akukho lutho kule disclaimer yewebhusayithi okuzobandakanya noma kukhawulelwe noma iyiphi iwaranti ekhonjiswe umthetho ukuthi bekungemthetho ukukhipha noma ukukhawulela; futhi akukho lutho kule ndlela yokuzihlangula yewebhusayithi okuzobandakanya noma kukhawulele isikweletu ku-General Corporate Services maqondana nanoma yikuphi:

ukufa noma ukulimala komuntu okubangelwa budedengu kweGeneral Corporate Services; ukukhwabanisa noma ukukhwabanisa okungafanele ngenkohliso yeNgxenye Yezinkampani Ezivamile; noma ukuthi kungaba yini ngokungemthetho noma ngokungemthetho kuma-General Corporate Services ukukhipha noma ukukhawulela, noma ukuzama noma ukungavunyelwe ukukhipha noma ukukhawulela, isikweletu sakhe.

Ukucabangela

Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukuthi ukungafakwa kanye nemikhawulo yesikweletu ebekwe kule ndlela yokuzihoxisa yewebhusayithi kunengqondo.

Uma ungacabangi ukuthi zinengqondo, akumele usebenzise le webhusayithi.

Amanye amaqembu

Wemukela lokho, njengebhizinisi elikhawulela isikweletu, i-General Corporate Services, Inc., inkampani yeNevada, inentshisekelo yokunciphisa isikweletu somuntu siqu sezikhulu zayo nabasebenzi. Uyavuma ukuthi ngeke ulethe noma yisiphi isimangalo mathupha maqondana nezikhulu zakwa-General Corporate Services, abaqondisi noma abasebenzi maqondana nanoma yikuphi ukulahleka okulahlekile mayelana newebhusayithi.

Ngaphandle kokubandlulula esigabeni esandulele, uyavuma ukuthi imikhawulo yamawaranti nezikweletu ezibekwe kule webhusayithi yokuzikhipha emthonjeni kuzovikela izikhulu zakwa-General Corporate Services Inc.

Izinhlinzeko ezingenakusebenza

Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalokhu kukhulunyelwa kwewebhusayithi kwenzeka, noma kutholakala ukuthi, akunakusebenza ngaphansi komthetho osebenzayo, lokho ngeke kuthinte ukuphoqeleleka kwezinye izinhlinzeko zalencazelo yezinga lewebhusayithi.

lokumiswa

Ngalesi sikhathi ufaka iJeneral Corporate Services futhi uzibophezela ukugcina Izinsizakalo Ezijwayelekile Zobumbano ngokubopha noma yikuphi ukulahleka, ukulimala, izindleko, izikweletu nezindleko (kubandakanya ngaphandle komkhawulo izindleko zomthetho kanye nanoma yimaphi amanani akhokhwe ngabakwaGeneral Corporate Services kumuntu wesithathu ekuqedweni kwesimangalo noma impikiswano ngeseluleko sabeluleki bezomthetho beGeneral Corporate Services 'abathole noma bahlupheka yi-General Corporate Services evela kunoma yikuphi ukwephulwa kwakho nganoma yikuphi ukuhlinzekwa kwale migomo nemibandela, noma kusuka kunoma yisiphi isimangalo sokuthi wephule noma yikuphi ukuhlinzekwa kwale migomo izimo.

Ukuphulwa kwale Migomo nemibandela

Ngaphandle kokubandlulula amanye amalungelo weGeneral Corporate Services ngaphansi kwale migomo nemibandela, uma wephula le migomo nemibandela nganoma iyiphi indlela, i-General Corporate Services ingathatha izinyathelo ezinjengokuthi izikhulu ze-General Corporate Services zibona kufanele ukubhekana nokuphula umthetho, kufaka phakathi nokumiswa kokufinyelela kwakho Iwebhusayithi, ekuvimbela ukuthi ungene kwiwebhusayithi, uvimbe amakhompiyutha usebenzisa ikheli lakho le-IP ukuthi ungene kwiwebhusayithi, uthinte umhlinzeki wakho wesevisi ye-inthanethi ukucela ukuthi bakuvimbele ukufinyelela kwakho kuwebhusayithi futhi / noma bakulethe amacala enkantolo.

Ukushintsha

Izinsizakalo Ezijwayelekile Zobumbano zingabuyekeza le mibandela nemibandela ngezikhathi nezikhathi. Imibandela nemibandela ebukeziwe izosetshenziswa ekusetshenzisweni kwale webhusayithi kusukela ngosuku lokushicilelwa kwemigomo nemibandela ebukeziwe kule webhusayithi. Sicela ubheke leli khasi njalo ukuqinisekisa ukuthi uyayazi inguqulo yamanje.

Isabelo

I-General Corporate Services ingadlulisa, inkontileka engaphansi noma ngenye indlela isebenzisane namalungelo we-General Corporate Services kanye / noma izibopho ngaphansi kwale migomo nemibandela ngaphandle kokukwazisa noma ukuthola imvume yakho.

Awukwazi ukudlulisa, inkontileka encane noma ngenye indlela usebenze ngamalungelo akho kanye / noma izibopho ngaphansi kwale migomo nemibandela.

Ukungafinyeleli

Uma ukuhlinzekelwa kwale migomo nemibandela kunqunywa yinoma iyiphi inkantolo noma elinye igunya eligunyaziwe ukungabi semthethweni futhi / noma ukungasebenzi, ezinye izinhlinzeko zizoqhubeka zisebenze. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa okungekho emthethweni kanye / noma okungenakuphoqelelwa kungaba semthethweni noma okuphoqelekile uma ingxenye yayo isuswa, leyo ngxenye izothathwa njengeyisuswe, futhi okunye okunye ukuhlinzeka kuzoqhubeka ukusebenza.

Isivumelwano sonke

Le migomo nemibandela yakha isivumelwano sonke phakathi kwakho ne-General Corporate Services maqondana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi, futhi idlulisele zonke izivumelwano zangaphambili maqondana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi.

Umthetho Nokubusa

Le migomo nemibandela izolawulwa futhi yenziwe izitho ezihambisana nemithetho yaseFlorida, futhi noma yiziphi izingxabano eziphathelene nale migomo nemibandela zizoba ngaphansi komthetho okhethekile wezinkantolo ngaphakathi kweBroward County, eFlorida.

Ukubhaliswa kanye nokugunyazwa

Imininingwane Yezinkampani Ezijwayelekile

Igama eliphelele le-General Corporate Services yi-General Corporate Services, Inc.

I-General Corporate Services ibhaliswe ku Nevada.

Ikheli elibhalisiwe le-General Corporate Services 'yi-701 S Carson St., Ste. I-200, iCarson City, NV 89701

Ikheli lakhona lokuposa yi-23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Ungaxhumana nezinsiza ezijwayelekile ze-General Corporate nge-imeyili ku-info@companiesinc.com.

Cela Imininingwane Yamahhala